Українська мова

1. Змінювання прикметників за родами. с.131-132 виконати впр. 315, 316.

2. Вправи на визначення роду прикметників. Розбір прикметника як частини мови. с.132-133 виконати впр. 318 (письмово), 319(усно).

3. Родові закінчення прикметників. с. 134 вивч. правила. Впр. 322(усно), 323, 324(письмово).

4.Змінювання прикметників за числами. с.138 вивч.правило; впр.329(усно), впр. 330,331,332 (письм.)

Завдання на період 03. 04. - 24. 04

1.Дієслово як частина мови.Виконати вправу336(усно).Впр.339 (письмово).

2.Звязок дієслова з іменником у реченні .Доповнення тексту.Впр.341(усно).Впр.342(письмово).

3.Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.впр.343(письмово).

4.Дієслова- антоніми. Усний переказ тексту.Впр.345(усно), впр.344,346(письмово).

5.Дієслова-антоніми.впр.347,349(письмово).

6.Дієслова-синоніми.Редагування тексту.Впр. 350(усно).351,352(письмово).

7.Змінювання дієслів за часами.с.149-вивчити правило,впр.353,356(письмово).

8.Урок розвитку зв’язного мовлення .Складання висловлювання про прочитаний твір.Впр.360.

9.Закріплення вивченого про часові форми дієслова.Впр.362,363(письмово),361(усно).

28.04 Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Виконати впр.364,366( усно),впр.367(письмово).

30.04.Вправи для розпізнавання часових форм дієслова,дієслів, що означають завершену та незавершену дію. Опрацювання програмових словникових слів . Впр.370(усно),371(письмово).

05.05.Написання не з дієсловами. Навчальний діалог. Впр.372,376(усно),впр.377(письмово).

07.05. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання привітання до Дня матері. Впр. 378.

08.05. Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови. Складання речень. Виконати впр.380,383(усно), впр.385(письмово).

12.05 Розбір дієслова як частина мови. Узагальнення знань учнів про дієслово.Впр.386-усно,389-письмово.

14.05 Контрольна робота. Мовна тема «Дієслово» .

15.05 Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про текст,речення. Виконання навчальних і контрольних завдань .Впр.394-усно,395-письмово.

19.05 Що ми знаємо про будову слова. Виконання навчальних і контрольних завданьВпр.397-усно,398-письмово..

21.05 Контрольна робота. Диктант.

22.05 Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про частини мови. Виконання навчальних і контрольних завдань.Впр.399-усно,401-усно,402-письмово.

26.05 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»Впр.396.

28.05 Узагальнення і систематизація знань учнів. Виконання навчальних і контрольних завдань.

29.05 Узагальнення і систематизація знань. Підсумок за рік .

Навчальні матеріали

1. Написання не з дієсловами. Презентація до уроку.

https://youtu.be/_qmq5GuFnxw

2. Закріплення знань учнів про дієслово як частину мови.

https://naurok.com.ua/urok-movna-tema-dieslovo-23097.html

3. Контрольна робота.Диктант

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=7KTuHWG0-eg

Німецька мова

Тема 6. Свята і традиції. Уроки 2, 3, 4, 5 (с. 111-121).

Виписати і вивчити нові слова .

Впр. 1-5 читати. с. 111-113.

Впр. 6. писати с. 113.

Впр. 1-6 читати с. 113-116, скласти діалог.

Впр. 1-5. читати с. 116 - 118

Впр. 6. с. 118 (письмово)

Впр. 1-6 читати с. 118-121

Впр. 3 (письмово) с. 119.

ЗАВДАННЯ НА КВІТЕНЬ

Тема . Вільний час та дозвілля ст. 124-134 Д/з Впр 5 ст. 129; впр 6 ст. 132. Вивчити нові слова.

27.04 Урок 5.Тема:Я хотів би подорожувати.Види транспорту. Опрацювати впр. 1-5 с. 134-136 Д/з впр.6 с.137.

29.04 Урок 6 Тема: Ми будемо подорожувати влітку.Опрацювати впр 1-3 с. 138-139 Д/з впр.1 с.138 вивчити відмінювання дієслова werden вивчити нові слова . 04.05 Урок 6 Тема:Ми будемо подорожувати влітку.Опрацювати впр. 4-5с. 139-140 Д/з впр. 6 с. 140.

06.05 Урок 7. Тема:Що робитимеш влітку ? Опрацювати впр. 1-5 с. 141-143 Д/з впр 6 с. 143

12.05 Узагальнююче повторення.

13.05 Контроль аудіювання.

18.05 Контроль читання.

20.05 Контроль письма.

25.05 Контроль говоріння.

27.05 Підсумковий урок.

Навчальні матеріали

Вільний час.

https://youtu.be/jW2LNZ3EaI0

https://youtu.be/LzTDOh40-Zc


Математика

1. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Обчислення значень буквених виразів. с.129 виконати завд. 828, 832, 833.

2.Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 3×24. Складання рівностей. с.130 вивч.правило. с.131 завд.838, 841,842.

3.Множення різниці на число Порівняння виразів. с.131 вивч. правило с.132 завд.847, 849,850.

4. Множення і ділення в межах 1000, що зводиться до табличних випадків, виду 70×8, 420:6. Перетворення іменованих чисел. с.133 завд.853(усно) 856,859,860.

5.Множення виду 320×3. Розв'язування задач с.134 завд.864, 869, 870,

6. Повторити випадки множення і ділення в межах 1000. с.135 завд.874, 877,878.

7.Ділення суми на число. Розв'язування задач. с.136 вивч.правило завд.883, 885, 886

8. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Розв'язування рівнянь. с.137 завд. 890, 895, 896.

Завдання на період 03. 04. - 24. 04

1.Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3і 50:2.С.138 виконати завд.904,906,907.

2.Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове шляхом розкладання на зручні доданки. С.139. виконати завд .911,914.

3.Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків .Знаходження частин числа. С.139. виконати завд. 912.915.

4.Перевірка ділення множенням.Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків.С 140.-правило,викон.завд.918.923.924.

5.Перевірка множення діленням Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та скороченим записом.с141-вивч.правило, завдання 929,932,933.

5.Ділення виду 360:3. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь . С.142 виконати завдання 934(усно),936.941.942.

6.Ділення виду 64:16 шляхом випробування. Периметр прямокутника.Завд 948.949.950.

7.Ділення двоцифрового числа на двоцифрове .Складання виразів за таблицею. Розв’язування задач і рівнянь. Завдання 958,959.

8.Зміна добутку при зміні одного множника у кілька разів . Розв’язування задач. С. 146-вивч правила. Завдання 963,967,968.

9.Зміна частки при зміні діленого у кілька разів. Розв’язування задач.С.147-вивч. правило. Завдання975.976.

10.Зміна частки при зміні дільника у кілька разів . Розв’язування рівнянь і задач.Завдання977,983,984.С.148-вивч. правило.

27.04. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач.Виконати впр.986 усно. 990,991(письмово).

28.04. Розв’язування рівнянь . Розв’язування задач двома способами.Впр.993,997,998.

29.04 . Розв’язування рівнянь з двома діями. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач. Впр.1000(усно),1005,1006(письмово).

30.04. Частини. Позначення частин числа цифрами. Складання і розв’язування задачі за коротким записом.Впр.1007,1009(усно).Впр.1014,1015(письмово).

04.05. Визначення часу за годинником . Розв’язування задач на час . Розв’язування рівнянь. Виконати впр.1021,1025.1026.

05.05.Ділення трицифрового числа на двоцифрове шляхом випробування.Впр.1027,1034.1035.

06.05.Знаходження числа за його частиною. Розв’язування задач,які передбачають знаходження частини числа або числа за його частиною. Розв’язування нерівностей .Викон. впр.1040,1044,1045.

07.05.Ділення з остачею(ознайомлення)Порівняння числових значень виразів. Розв’язування задач.Впр.1046(усно). 1055,1056(письмово).

08.05.Ділення з остачею(розгляд загального прийому обчислення). Співвідношення між остачею і дільником. Задачі ,що містять знаходження частини числа.Впр.1061,1064.1065.

12.05 Перевірка ділення з остачею. Знаходження частини від числа. Розв’язування нерівностей і задач.Впр.1075,1081,1082.

13.05 Ознаки подільності на 2 і на 5. Подвійні нерівності. Розв’язування задач.Впр.1093,1094.

14.05 Контрольна робота.

15.05 Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення і ділення. Письмове множення на одноцифрове число виду 213х3.Впр.1097,1105,1106.

18.05 Повторення ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число виду 37х6,127х3 Розв’язування задач.Впр1107,1113,1114.

19.05 Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число виду 182х3,15х.6.Впр.1115,1121,1122.

20.05 Повторення ділення з остачею. Назви чисел у частинах .Впр.1130,1131.

21.05 Повторення множення на одноцифрове число . Розв’язування задач.Впр.1133,1138.1139.

25.05 Повторення обчислення значень виразів на кілька дій. Перевірка ділення з остачею.Впр.1140,1146,1147.

26.05 Повторення усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число виду 966:3Впр.1149.1156,1157.

27.05 Повторення письмового додавання й віднімання трицифрових чисел . Письмове ділення на одноцифрове число виду 273:3Впр.1160,1162,1163.

28.05 Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.Впр.1164,1171,1172.

Навчальні матеріали

1. Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач, які передбачають знаходження частини числа або числа за його частиною.

https://youtu.be/ayXUGhimtlc

3. Ділення з остачею. Порівняння числових значень виразів.

https://youtu.be/cl4cGu4B_38

4. Ділення з остачею. Співвідношення між остачею і дільником.

https://youtu.be/_p-_DstOeoA

5. Повторення усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел.

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=-tjtQ5XNhA4


Природознавство

1.Бактерії. Значення бактерій у природі і для людини. Опрацювати( с.126-127)підруч; с.63 друк. зош.

2.Що таке ланцюг живлення? Рослиноїдні, м'ясоїдні, всеїдні тварини.(с.128-129); с.64 друк.зош.

3. Як охороняти зникаючі рослини? с.130-132; с.65 друк.зош.

4. Як охороняти зникаючих тварин? Червона книга України с.133-134; с.66 друк.зош.

5. Для чого створюють заповідники? Ботанічні сади. Заповідні території рідного краю.(с.135-136); с. 67-68 друк.зош.

Завдання на період 03. 04. - 24. 04

1 .Для чого створюють заповідники? Ботанічні сади. Заповідні території рідного краю(с. 135-136).

2. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про тварин(с. 140-141)

3.Як працює наш організм? Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини. Нервова система(с. 142-146).

4.Для чого потрібні скелет і м’язи? Опорно-рухова систем.(с.147-148).

5.З чого складається травна система?(с.149-151)

6.Що корисно їсти? Правила корисного харчування.(с.152-154)

28.04.Що потрібне для дихання? Дихальна система. Запобігання захворювання органів дихання (с. 155-156).

05.05. Яке значення має кровообіг? Кровоносна система(с.157-159).

08.05.Яке значення має шкіра?Гігієна шкіри (с.160-162)

12.05.Про що повідомляють органи чуття?(с.163-164).

15.05.Як попереджувати захворювання органів чуття. Гігієна органів чуття. Правила здорового способу життя.(с.165-167).

19.05.Урок-екскурсія. Твоє здоровя (шкільний медичний кабінет,фельшерсько-акушерний пункт,лікарня ,поліклініка,магазин екопродуктів,інше).

22.05.Перевір ,як ти вмієш застосовувати свої знання про людину та її організм.(с.168-169).

26.05.Навчальний проект «Який дар природи для людства найцінніший(повітря,вода,рослини,тварини).

29.05Як досліджувати природу влітку.(с.170-171). Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.


Навчальні матеріали

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=2l2PvcHStkA


Літературне читання

1. Творчість О. Копиленка. О.Копиленко "Розбишака Чив" с.129-131.

2. Творчість Ю. Старостенка. Дива в природі. Ю. Старостенко "Хто це такий?", "І трапиться ж таке..." с.132-133.

3. Творчість Г.Тютюнника. Г.Тютюнник "Бушля" с.134-136.

4. Творчість В. Нестайка.

В. Нестайко " Просто Олесь друг" с. 136-139.

Завдання на період 03. 04. - 24. 04

1.Ми з природою єдині Г.Тютюнник «Бушля»(продовження)С.135 -136.

2.Творчість Всеволода Нестайка.Дружба-це найбільший скарб. В. Нестайко «Просто Олесь друг»(скорочено).с 136-138.

3.Дружба-це найбільший скарб. В. Нестайко «Просто Олесь друг»(продовження)с.138-139.

4.Творчість М.Трублаїні.Пригоди. М. Трублаїні «Яшка і Машка » .С.138-140.

5.Творчість М .Трублаїні «Омар».С.140-141.

6.М. Трублаїні «Шоколад боцмана»(скорочено).С141-142.

7.Урок позакласного читання.

8.Творчість Євгена Гуцало.Загадки в природі Є. Гуцало «Прелюдія весни»(уривок).С.142-143.

9.Є. Гуцало «Прелюдія весни»(продовження). С.143-144.

10.Творчість Ю.Збанацького. Коли твір відкриває свої таємниці.»Лелеки»(скорочено).С.145-147.

11.Ю. Збанацький «Лелеки»(продовження)С.147-149.

27.04.Читаємо і порівнюємо твори різних жанрів. Г. Демченко «Лелеки»(скорочено)С.149-151.

29.04. Творчість Василя Чухліба. Будь природі другом. Василь Чухліб «Равлик» Читання в особах.С.151-153.

30.04.Творчість Дмитра Чередниченка. Все так цікаво навкруги .Д. Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь ТарасикС.153-154.

04.05.Все так цікаво навкруги. Д.Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик»(продовження)С.155-156.

06.05.Урок позакласного читання.

07.05. Творчість Олега Буценя. Висловлюємо свої міркування О.Буцень »Айстри С. 156-158.

08.05.Повість. Творчість Михайла Стельмаха. Рідний край-земний рай. М.Стельмах «Гуси-лебеді летять»(уривки)С.158-159.

13.05 Рідний край – земний рай .М .Стельмах «Гуси-лебеді летять»(с.159-161).

14.05 Повтори і пригадай. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Світ прози»(с.161).

15.05 Контрольна робота . Робота з літературним твором(письмово).

18.05 Вступ до теми. Гумор до дитячої літератури .Творчість Грицька Бойка. Г.Бойко «Ось такий у мене ніс»(с.163-166).

19.05 Урок позакласного читання за темою «Світ гумористичних творів»

20.05 Творчість Миколи Носова. Світ дитини . М.Носов «Витівники»(с.166-167).

21.05 Світ дитини. М.Носов «Витівники» (продовження). Читання в особах(с.167-168).

22.05 Творчість Астрід Ліндгрен. Найкращий у світі літун Карлсон. А.Ліндрген «Малий і Карлсон,що живе на даху»(с.168-170).

25.05 Найкращий у світі літун Карлсон. А.Ліндрген «Малий і Карлсон,що живе на даху»(продовження). Контрольна робота. Навички читати в голос (усно).(с.171-172).

26.05 Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3,4 класах».

Контрольна робота. Навички читання вголос (усно).

27.05 Повтори і пригадай. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Світ гумористичних творів».

Контрольна робота. Навички читання в голос (усно).(с.173).

28.05 Урок позакласного читання за темою " Світ гумористичних творів»

28.05 Опрацювати творів із» Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання».

29.05.Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Навчальні матеріали

1. Д. Чередниченко. Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dmitro-cherednichenko-hlopchik-ivasik-ta-didus-tarasik-163232.html

2. Творчість О. Буцень " Айстри"

https://youtu.be/aoq1EiUDQYg

3. Творчість М.Стельмаха." Гуси- лебеді летять"

https://youtu.be/j7PvjWAgXBo


ІНФОРМАТИКА

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

Наша улюблена руханка!

https://youtu.be/3sg5oJQmlB

18. 03.Тема. Основні команди редагування тексту: вирізати, вставити, копіювати, видалити. Повторити групи клавіш.

https://youtu.be/Evg_z_oDbwU

01. 04.Тема. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями. Практичне завдання. Створити тестове повідомлення із фотозображеннями на тему " Як на Україні святкують Великдень".

https://youtu.be/eaNzWEnvIBM

08. 04. Тема. Таблиці в тексті. Орієнтування в клітинках. Практичне завдання. Створити таблицю , 10 рядків, 4 стовпчики у текстовому документі.

https://youtu.be/01flz8igPK8

15. 04. Тема. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацією.

https://youtu.be/1ro9nO-r88I

22. 04. Тема. Доповідач / доповідачка та презентація. Культура презентування. Опрацювати параграф 17. Виконати завдання до уроку 17 в робочому зошиті.

https://youtu.be/WzJDEqX_FX8

29. 04. Тема. Слайд-шоу із зображень як вид презентування. Середовище створення презентацій. Опрацювати параграф 18. Виконати завдання до уроку 18 в робочому зошиті.

https://youtu.be/OZ9qvaXLW7s

04. 05.Тема. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів. Опрацювати параграф 19. Виконати завдання до уроку 19 в робочому зошиті. Написати компютерний словничок. Ст. 99.

https://youtu.be/mHZ6yFXH-q8

13. 05. Тема. Переміщення слайдами презентації. Переміщення текстових вікон та зображень. Опрацювати параграф 20, 21. Виконати завдання до уроків 20, 21 у робочому зошиті.

https://www.youtube.com/watch?v=HBhqa0olPX4

20. 05. Тема. Утворення нового слайду. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою. Опрацювати параграф 21, 22. Виконати завдання до уроків 21, 22 у робочому зошиті.

https://www.youtube.com/watch?v=h-JHV_zajoo

27. 05. Підсумковий урок.

https://www.youtube.com/watch?v=OZ9qvaXLW7s

Трудове навчання

Завдання на квітень

1.Самообслуговування. Культура харчування .Правила поведінки за столом. Сервірування столу до обіду . Практична робота: сервірування столу до обіду.

2.Самообслуговування.Одяг і взуття .Оздоблення одягу та взуття.Практична робота:пришивання ґудзиків з чотирма отворами.

3.Виготовлення об’ємних виробів з коробок. Упаковок та самостійно виготовлених об’ємних деталей . Практична робота: виготовлення іграшок на основі циліндра або конуса.

31.04.Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми.Виготовлення об’ємних виробів з коробок, упаковок та самостійно виготовлених деталей.

08.05.Оздоблення виготовлених виробів. Практична робота: виготовлення іграшок на основі циліндра або конуса.

15.05.Виготовлення і оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок ,упаковок та самостійно виготовлених об’ємних деталей. Практична робота:виготовлення підставки для ручок і олівців.

22.05.Екскурсія до шкільних майстерень, до установ та організацій,на виробництво та підприємства,до майстерень із традиційними народними ремеслами. Ознайомлення із різними видами професій, з загальними правилами безпеки та життя..

29.05. Екскурсія до шкільних майстерень, до установ та організацій,на виробництво та підприємства,до майстерень із традиційними народними ремеслами. Ознайомлення із різними видами професій, з загальними правилами безпеки та життя. Підсумок за рік.

Я у світі

29.04 Практична робота : » Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за кордоном?»

06.05.Земля- спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці, охорони здоров’я спільними зусиллями.

13.05.Соціальна екологічна акція «Земля-наш спільний дім».

20.05.Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Образотворче мистецтво

30.04.Театральна афіша . Орієнтовна практична робота: створення ескізу афіші до однієї з театральних казок(гуаш).

07.04.Картинна галерея. Орієнтовна практична робота: виготовлення рамки для своїх робіт(картон, кольоровий папір).

14.05.Картинна галерея. Орієнтовна практична робота: колективне оформлення виставки кращих робіт.

21.05.Картинна галерея. Орієнтовна практична робота:захист художніх робіт виставки.

28.05.Перевір свої досягнення. Художні загадки. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Музичне мистецтво

30.04.Форма рондо. В.Моцарт »Рондо в турецькому стилі» Д.Кабалевський »Класне рондо», М. Катричко »Писанка».

07.05.Варіаційна форма М.Різоль «Варіації на тему »Ой на горі жито». Українська народна пісня «Ой на горі жито».

14.05.Кульмінація музичного твору.І.Дунаєвський Увертюра до фільму «Діти капітана Гранта» Л. Л.Стельмащук «Заквітчали зорі обрій»

21.05.Підготовка до уроку –концерту. Повторення пісень.

28.05.Урок-концерт.Виконання вивчених пісень.

Навчальні матеріали

Форма рондо у музиці.

https://youtu.be/ohhkvlv2jkI

Основи здоров’я

28.04. Навчання-найголовніша справа. Розвиток пам’яті та уваги(с.125-128).

05.05. Ознаки втоми і перевтоми. Профілактика емоційного перенапруження(с.129-130).

12.05.Будь спокійним. Способи самозаспокоєння.(с.131-133).

19.05. Творчі здібності дитини. Розвиток уяви.(с.134-138).

26.05.Практична робота: виконання проекту» Здоровим бути модно» Підсумок за рік.

Фізична культура

12.05.Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі..Вправи для розвитку координації . Рухлива гра «Артбол».

15.05.Організовуючі вправи. Загальнорозвиваючі вправи в русі. Метання малого м’яча із-за спини через плече. Рухлива гра «Попади в ціль».

18.05.Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без предмета. Рухлива гра «Артбол».

19.05.Організовуючі вправи .Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики . Метання малого м’яча із-за спини через плече..

22.05. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики. Метання малого м’яча із-за спини через плече. Рухливі ігри Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.

25.05.Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики без предмета . Метання малого м’яча їз-за спини через плече на дальність з місця, у горизонтальну ціль.

26.05. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики без предмета . Метання малого м’яча їз-за спини через плече на дальність з місця, у горизонтальну ціль. Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.

29.05. Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри .

Підсумок за рік.

Навчальні матеріали

1. Організовуючи вправи. Загальнорозвиваючі вправи в русі.

https://youtu.be/UHolNPAu40ghttps://youtu.be/5eie_sJTZ1Y

2. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без предмета.

https://youtu.be/V6KIaA2YMYo

Християнська етика

Катехична онлайн - школа ПРОМІНЬ СВІТЛА

https://youtu.be/0dhlIxu_Z5o

https://youtu.be/2Olev7YrAb4

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi