Літературне читання

Н.Шейко - Медведєва. "Лисиця, що впала з неба". С. 124-133.

Творчість О. Пушкіна. "Казка про царя Салтана". С. 137-142.

Творчість Г. К. Андерсена. "Гидке каченя". С. 144-150.

Завдання на період 03. 04. - 24. 04.

А. Костецький"Спішу додому ".

В. Сухомлинський"Не загубив,а знайшов".

В.Нестайко"Шура і Шурко".

М.Чумарна"Казка про друга".

Завдання на період 27.04.-11.05.

В. Нестайко"Із сміхом треба бути обережним..."

Г. Малик" Мавпині іменини"

Г. Бойко"Консультант".

М. Сингаївський " Сміх для всіх"

В. Сухомлинський" Співуча пір'їнка".

ЗАВДАННЯ НА ПЕРІОД З 12. 05 ПО 29. 05.

Г. Чубач" Найрідніші голоси."

Ліна Костенко " Якщо не можеш вітер змалювати...".

Е. Саталкіна"Кожний знає своє діло.

"Позакласне читання"Людина починається з добра".

В. Рутківський" Як складають вірші" .

М. Сингаївський"Дощ із краплі починається"(напам'ять )

Навчальні матеріали

1. Грицько Бойко. Консультант М. Сингаївський. Сміх для всіх.

https://www.youtube.com/watch?v=Sw_zSWDTHqQ&feature=share

2. Життєвий і творчий шлях Марії Чумарної.

https://www.youtube.com/watch?v=8x4XNwjWBFY&feature=share

3. Літературне читання. 4 клас.

https://www.youtube.com/watch?v=KKzt4sjYrLE&feature=share

4. Уроки читання. Людина починається з добра.

https://www.youtube.com/watch?v=4jzQ7RZRn3Y&feature=share

Українська мова

1. Дієслова минулого часу .с.158-160

Виконати впр. (усно )310,312 . Впр. 313 (письмово ).

2.Дієслова на -ся. Вимова і правопис дієслів на - ся .с.160-162.

Виконати (письмово )впр. 316,317.

3. Повторення вивченого про дієслово . С. 163-164.

Виконати впр. (письмово )320

4. Прислівник як частина мови . с.165-166. Виконати (усно) 323 ,(письмово) впр.325

5. Роль прислівників синонімів у мовленні . Виконати впр.327 (письмово ).

6. Роль прислівників-антонімів у мовленні с.167-168. Виконати впр. 329(письмово).

7.Тема.Прислівник.Однорідні другорядні члени речення,виражені прислівниками.с.169-170.с.169,правило напам.Виконати впр.333(письмово).

8.Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками.с.170-172.Виконати впр. 336( письмово), впр.337( усно).

9.Роль прислівників у художніх та науково- популярних текстах.Складання письмового опису ранньоквітучої рослини.с.172-173. Виконати впр.340( письмово).

10.Робота з афоризмами і народними прикметами.с.173-174.Виконати впр.342( усно).Виконати впр.343( письмово),344( письмово),345( письмово).

11. Порівняльна характеристика прислівників з іншими частинами мови . с.175-176. Виконати впр.348 і 350( письмово).

12.Урок розвитку зв'язного мовлення.

13. Контрольна робота. Мовна тема.

14.Повторення вивченого про текст.Вправа 351( письмово).

15. Повторення вивченого про звуки мовлення.Вправа 354( письмово).

16. Контрольна робота. Списування.

17.Повторення вивченого про спільнокореневі слова,будову слів.Вправа 359 (письмово).

18. Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови. С.182-183. Впр. 363.

19. Підсумкова контрольна робота. Аудіодиктант.

20. Повтор. про види речень за метою висловлювання. С.185.Впр.373.

21.Урок розвитку зв'язного мовлення.

22.Повтор. вивченого про функціональне значення в мовлення різних частин мови. С.187.Впр.378.

23.Повтор. вивченого про зв'язок слів у реченні. С.187.Впр.379.

24.Урок розвитку зв'язного мовлення.

25.Узагальнення знань учнів.Складання усної розповіді про літні канікули.. Підсумок за рік.

Навчальні матеріали

1. Диктант. Прислівник.

https://www.youtube.com/watch?v=IIRF2clVdz4&feature=share

2. Закріплення знань за темою "Прислівник"

https://www.youtube.com/watch?v=hV_GYqQi5FU&feature=share

3. Повторення вивченого.

https://www.youtube.com/watch?v=RXfLztCiojE&feature=share

4. Будова слова

https://www.youtube.com/watch?v=aTH8kpRWNdY&feature=share

5. Речення за метою висловлювання та інтонацією.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmZoIotKVBo&feature=share

6. Повторення вивченого про частини мови.

https://www.youtube.com/watch?v=U3-Vt0GoVlE&feature=share

7. Що ми знаємо про текст, речення, слово.

https://www.youtube.com/watch?v=_XgkyQ_6X6I&feature=share

8. Правопис найуживаніших числівників.

https://www.youtube.com/watch?v=9_uvhikoLAw&feature=share

9. Орфографічна зарядка.

https://www.youtube.com/watch?v=8SUrb_5rHCQ&feature=shareМатематика

1. Розв'язування задач на пропорційне ділення .Рівняння та нерівності . с. 137-138. Виконати завд.856,857.

2. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа .Ділення з остачею .с. 139 Виконати завд. 864,865,866.

3. Ділення з остачею на двоцифрове число .Розвязування рівнянь .с. 140 Виконати завд. 874,875.

4. Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. С.140 Виконати завд. 876 (УСНО) 877 ( Письмово) с.141 завд. 883 ,884 .

5. Ділення на розрядні числа .Розвязування і порівняння задач с. 142. Виконати завд. 891,892 .

6.Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.Задачі на рух. С.143 Виконати завд . 895,896 (усно) с.144 завд . 900,901 (письмово).

7. Ділення багатоцифрових чисел на розрядні .Задачі з буквенними даними .с.145 Виконати завд.909,910

8.Ділення чисел ,що закінчуються нулями .с.145 Виконати завд. 919,920.

Тема. Множення та ділення на двофифрове число.

9. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові.с.147- 148.Виконати завд.921( усно)923,925,927( письмово).

10. Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові.Задачі на знаходження числа за двома різницями.с148-149. Викон.завд.930,931,933,934(письмово).

11.Письмове множення багатрцифрових чисел на двоцифрові.с.149-150. Викон.завд.936( усно),937,940 (письмово).

12. Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач.с.150-151.Викон.завд.942,943,945( усно),944,948,949( письмово).

13. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня.с.151 -152. Викон завд.952( усно),957,958( письмово).

14. Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на зустрічний рух.с.152-153. Викон завд.959( усно),960,962( письмово).

15. Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду1578×403. Задачі на рух і площу.с.153-154. Викон .завд.969( усно),970,971,972( письмово).

16. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа.с.154-155. Викон.завд.978,981( усно),979,982,985( письмово).

17. Ділення з остачею.С.155-157. Викон.завд.С.157- правило напам.Викон завд.987,991( усно),988,992( письмово).

18. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування рівнянь.с.157 -158.Викон завд.1000( усно),998,1001( письмово).

19. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі.С.158-159.Викон. завд.1004( усно),1006, 1008( письмово).

20.Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.с.160.Завдання 1018,1019.

21. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на середнє арифматичне.с.161.Завдання 1026,1027( письмово).

22. Контрольна робота.

23. Письмове ділення на двоцифрові числа,якщо частка містить нулі.С.162, Завдання1034,1035( письмово).

24.Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі з буквеними даними.с.162.Завдання 1041,1042( письмово).

25. Ділення з остачею. Задачі на спільну роботу.с.163.Завдання1048, 1049( письмово).

26. Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові.с.165.Завдання 1057, 1058( письмово).

27. Вирази на сумісні дії. Розв'язування рівнянь.с.166.Завдання 1064, 1065, 1066( письмово).

28.Вирази на сумісні дії.Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці С.166,Завд.1067,1068,1074,1075(письмово).

29.Вирази на сумісні дії.Складання і розв,язування рівнянь. С.167.Завд.1076(усно).Завд1077,1078,1079- письмово.

30.Ділення на трицифрові числа.Задачі на зустрічний рух. С.168.Завд.1087(усно).Завд.1090,1091( письмово).

31.Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові.Складання і розв,язування задач.С.169.Завд. 1093(усно).Завд.1099,1100(усно).

32.Підсумкова контр. робота.

33.Узагальн. і системат. знань учнів.С.171, завд.1109, 1113(письмово).

34.Натуральний ряд чисел.Величини.Метрична система мір. С.172-174(прочит.)

35.Закони додавання і властивості різниці. С.174-175 прочит.

36.Множення і ділення.Закони множення.С.175-176.

37.Підсумок за рік.

Навчальні матеріали

1. Множення багатоцифрових чисел.

https://www.youtube.com/watch?v=vkvf6e2HK2M&feature=share

2. Частини числа. Дроби.

https://www.youtube.com/watch?v=4BkxzhVs4dw&feature=share

3. Письмове ділення багатоцифрового числа.

https://www.youtube.com/watch?v=WZdeHxNp-w8&feature=share

4. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.

https://www.youtube.com/watch?v=XP-WKwlSf-c&feature=share

5. Письмове ділення трицифрових чисел.

https://www.youtube.com/watch?v=WEvcERO04S0&feature=share

6. Вправи на нерівності.

https://www.youtube.com/watch?v=6f2E64u3MmY&feature=share

7. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.

https://www.youtube.com/watch?v=vkvf6e2HK2M&feature=share

8. Швидкість, час, відстань. Задачі на рух.

https://www.youtube.com/watch?v=uSKkY3or1WU&feature=share

9. Письмове ділення.

https://www.youtube.com/watch?v=tBLakkZQy1c&feature=share

10. Дивовижна математика.

https://www.youtube.com/watch?v=LQ4brH4zN1M&feature=share

11. Порівняння дробів. Повторення.

https://www.youtube.com/watch?v=633k4QLcf_c&feature=share

Природознавство

1. Чим схожі всі річки ? Опрацювати с.134-135.

2. Чим відрізняється рівнинна річка від гірської ? С. 136-137.

3. У чому особливості Чорного й Азовського морів? С.138-140 .

4. Які види грунтів є в Україні? Охорона грунтів . С.144-146.

5. Про що розповідає карта природних зон України? Опрацювати с 147-148.

6.Яка природа в Поліссі? Мішані ліси.с.149-151.

7. Як природа зони мішаних лісів впливає на господарську діяльність людини?с.152-154.

8. Що таке лісостеп?с.155-157.

9. Як природа лісостепу впливає на господарську діяльність людини? С.158-159.

10.Контрольна робота.

11.Яка природа в степу?С.160-162.

12.Які галузі господарства розвинені у степовій зоні?,с.163 -164.

13. Якою є природа Карпатських гір?С.165-166.

Навчальні матеріали

1. Природна зона. Степ.

https://www.youtube.com/watch?v=XfVMv7hyqBU&feature=share

2. Мішані ліси.

https://www.youtube.com/watch?v=9W8jM3E8vIk&feature=share

3. Природні зони. Лісостеп.

https://www.youtube.com/watch?v=tMqeSX1MNj4&feature=share

4. Водойми України.

https://www.youtube.com/watch?v=aahP_EWxbSw&feature=share

5. Україна на карті світу.

https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM&feature=share

6. Гори Карпати.

https://www.youtube.com/watch?v=dHtF-E83O60&feature=share

7. Чорне море.

https://www.youtube.com/watch?v=aCEdVUBD3IQ&feature=share

Я у світі

1. Планета Земля - наш спільний дім. Найближчі сусіди України. Європейський союз- співтовариство народів Європи.

https://www.youtube.com/watch?v=iv_CDUcgO7o&feature=share

2. Країни - сусіди України.

https://www.youtube.com/watch?v=rTEEaw4H80M&feature=share

3. Мандруємо Європою.

https://www.youtube.com/watch?v=KqsIKUweI1Q&feature=share

Основи здоров'я

1. Повага і самоповага.Звички і здоров'я. Формування звичок.Розвиток творчих здібностей.Заохочення однолітків до здорового способу життя.

https://www.youtube.com/watch?v=G78v_M9Eqqk&feature=share

2. Переваги здорового способу життя.

https://www.youtube.com/watch?v=1u-cxJauCkA&feature=share

3. Що таке повага?

https://www.youtube.com/watch?v=rrsq2VgI9zs&feature=share

4. Самооцінка і поведінка людини.

https://www.youtube.com/watch?v=qkVYxWIPQPs&feature=share

5. Корисні підказки. Учись учитися.

https://www.youtube.com/watch?v=4IAB2bkqLQs&feature=share

Музичне мистецтво

1. Сонячні Італія та Іспанія. Пісня "Наша вчителька"(розучування). Вірші Наталії Івонової, музика Анни Олейнікової. ст.106.

2. Казкові Фінляндія та Норвегія. Пісня "Наша вчителька" (повторення).

3. Грузія, Вірменія,Азербайджан . Грузинський народний танець "Лезгінка".Розучування пісні Н. Май "Мамо, мамочко моя".

4.Загадкові Індія, Китай та Японія . Повторення пісні Н. Май "Мамо, мамочко моя".

5.США.Джорж Гершвін,колискова з опери "Поргі і Бесс". Індонезька народна пісня "Прогулянка з батьком" -розучування.

6. Повернення додому , в Україну. Українська народна пісня на вірші Т.Г.Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий". Розучування пісні "гуде вітер вельми в полі".

7. Перевір себе. Повторення пісні "Гуде вітер вельми в полі"

Інформатика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

Наша улюблена руханка!

https://youtu.be/3sg5oJQmlB

13. 03.Тема. Алгоритми з розгалуженням. Опрацювати урок 23. Виконати відповідні завдання в робочому зошиті.

https://youtu.be/wLRjjaOf3IY

20. 03. Тема. Алгоритми з повторенням. Опрацювати урок 24. Виконати відповідні завдання в робочому зошиті.

https://youtu.be/vsTrQhs6g9Q

03. 04. Тема. Створення та виконання алгоритмів з повторенням та розгалуженням. Опрацювати уроки 25-28. Виконати відповідні завдання в робочому зошиті.

https://youtu.be/Ri-XjjQCjuY

10. 04. Тема. Перетворення інформації з текстрової у графічну форму з використанням схем, діаграм.

https://youtu.be/N7wF8pxSzVY

17. 04. Тема. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Підготувати повідомлення( 3-5 речень).

https://youtu.be/pWJJfqv7qLY

24. 04. Тема. Джерело інформації. Приймач інформації. Створити компютерний словничок ( 5-7 термінів по даній темі).

https://youtu.be/a7z5MOr30W4

08. 05. Тема. Пристрої введення та виведення інформації. Прислати фотоповідомлення , де будуть зображені різноманітні сучасні пристрої введення та виведення інформації.

https://youtu.be/c7K0Lpn-8uk

15. 05. Тема. Зберігання інформації. Носії інформації. Кодування та декодування інформації. Скласти карту пам'яті по заданій темі (письмово).

https://www.youtube.com/watch?v=9f5IyIMd--U

22. 05. Тема. Складові комп'ютера. Історія обчислювальних пристроїв для роботи з інформацією. Скласти хронологічну таблицю етапів розвитку пристроїв для обробки інформації.

https://www.youtube.com/watch?v=nx83Qa7lwtc

29. 05. Підсумковий урок.

https://www.youtube.com/watch?v=Pmrg8EGrBDs

Німецька мова

13.03 Одяг і дозвілля.Опрацювати впр.1-4 Д/звпр.5с.145

18.03 Плани на тиждень впр.1-6 Д/з впр.7 с.148 20.03Відпочинок взимку впр.1-5 Д/звпр.6 с.151

01.04 Відпочинок влітку. впр.1-5 Д/з впр.6 с.154

03.04 Подорожі впр.1-5 Д/з впр.6. с157.

08.04Де ти був минулого літа.Вживання діеслова waren .впр.1-5 Д/з впр.6 с.160.

10.04 Літні канікули. впр.1-4 Д/з впр.5 с.162. 15.04 Повторення.

17.04 Пори року і погода впр.1-5 Д/з впр.6 с.169

22.04 Наші улюблені пори року. Введення новоі лексики.. Д/з впр.6 с.172

24.04 Наші лісові тварини впр.1-5 Д/з впр.6 с.175

29.04 Тема:Тварини в зоопарку.Опрацювати впр1-4с.176-178 Д/з впр. 5 с. 178.

06.05 Тема: Дикі тварини. Опрацювати 1-5 с. 179-181 Д/з впр 6 с.181.

08.05 Тема: Домашні тварини. Опрацювати впр 1-4 с.182-184 Д/з впр.5 с. 184

13.05 Узагальнююче повторення.

15.05 Контроль аудіювання.

20.05 Контроль читання.

22.05 Контроль письма.

27.05 Контроль говоріння.

29.05 Підсумковий урок.

Навчальні матеріали

1. Одяг. Мовний тренажер.

https://youtu.be/xn5bhdpo1So

2. Вивчаємо одяг.

https://youtu.be/EzW7CYT7MkQ

Християнська етика

Катехична онлайн - школа ПРОМІНЬ СВІТЛА

https://youtu.be/0dhlIxu_Z5o

https://youtu.be/2Olev7YrAb4

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi