Українська мова

1. Другорядні члени речення. Додаток.

(Повторити правила з 51 параграфа с.150)

2. Другорядні члени речення. Означення.

(Вивчити правила з параграфа 52 с.152; виконати впр. 415 с.155 (письмово))

3. Другорядні члени речення. Обставина.

(Вивч. правила з параграфа 53 с.155; виконати впр. 424, 425 с.157 (письмово))

4. Речення з однорідними членами.

(Вивчити правила з параграфа 54 с.159-160; виконати впр. 428 (усно), 429 (письмово)

02.04.Тема.Речення з однорідними членами.Повторити правила параграфа 54 на с.159-160.Виконати вправи 430,433,435.

06.04;07.04;08.04Тема.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення(параграф 55,с.162,163).Виконати вправи437,438(усно),вправи 439,440,441,443,446,447 (письмово).

09.04;13.04.Тема.Звертання.Непоширені й поширені звертання (параграф 57с.167).Виконати вправи 450(усно),451,452,454,455,456(письмово).

14.04;16.04.Тема.Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів(параграф 58с.169,170).Виконати вправи 458(усно),459,461,462,,464,465(письмово). Опрацювати синтаксичний розбір простого речення на с.171,виконати вправу 466.

21.04.Тема.Лист(параграф 59с.172,173).Написати лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

23.04.Тема.Ділові папери.Оформлення конверта(параграф 62 с.178-179). Виконати вправи 484(усно),485(письмово).

27.04. Тема. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв' язком. Завдання: вивчити правило на с.174; виконати вправи 471,475.

28.04. Тема. Кома між частинами складного речення. Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.176; виконати вправи 479, 482. Опрацювати синтаксичний розбір складного речення на с.178, виконати вправу 483.

30.04. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами та сполученнями слів . Складні речення ( тестові завдання).

04.05. Тема. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.179,180 ( параграф 63). Виконати вправи 488,491.

05.05. - 07.05. Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Завдання: повторити правило на с. 180. Виконати вправи 492, 493.

12.05. Діалог. Тире при діалозі. Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал підручника параграфа 64 ( с.183); виконати вправу 497 ( усно), 499 (письмово).

14.05. Підсумкова контрольна робота. Завдання будуть розміщені у вайбері.

19.05; 21.05. Тема.Повторення й узагальнення вивченого в кінці року. Лексикологія. Завдання: повторити тему ,, Лексикологія"(параграфи 8 - 14); виконати вправи 507,508, 509, 513.


Українська література

1. Тарас Шевченко. С. Васильченко. "В бур'янах".

(Вивчити основні відомості з життя Т.Шевченка, с.187.

Прочитати і навчитися переказувати оповідання "В бур'янах" с.187-194.

Виконати 10, 11 завдання з підручника письмово, с.195)

2. "За сонцем хмаронька пливе...", "Садок вишневий коло хати...".

(Прочитати вірші "За сонцем хмаронька пливе..." і "Садок вишневий коло хати...". Вивчити ці дві поезії напам'ять).

02.04.Тема.Павло Тичина.,,Не бував ти у наших краях". Завдання: опрацювати матеріал про поета с.199,вірш вивчити напам'ять.

06.04.,,Гаї шумлять...'', ,,Блакить мою душу обвіяла...". Завдання:виразно читати вірші П. Тичини,вміти їх аналізувати.Опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.201,,Ліричний герой".Дати відповіді на питання на с.201-202.

09.04;13.04.Тема.Євген Гуцало,,Лось". Завдання:ознайомитися з біографією Є. Гуцало, прочитати оповідання,,Лось",вміти характеризувати образи хлопчиків, опрацювати з теорії літератури матеріал,, Оповідання" на с.210,дати відповіді на питання на с.210-211, питання 1 на с.211 виконати письмово.

14.04.Тема.Рідна земля у поезії поетів-краян.Завдання: ознайомитися із біографією С. Будного,В. Вихруща,Г. Костів- Гуски, один з віршів вивчити напам' ять.

16.04. Написати твір у формі есе,, Великий світ природи і людини".У роботі використовуйте приклади із прочитаних творів.

23.04.Максим Рильський. Вірш,,Дощ". Завдання: ознайомитися з основними відомостями про поета, виразно читати вірш,дати відповіді на запитання на с.214(питання 4,5),за бажанням намалювати ілюстрацію до вірша.

27.04. Тема. М. Рильський ,,Осінь - маляр із палітрою пишною". Завдання: виразно прочитати вірш, дати відповіді на питання на с. 214.Один із віршів М.Рильського вивчити напам'ять.

30.04 ; 04.05. Тема.Григір Тютюнник ,, Дивак". Завдання: ознайомитися з біографією письменника на с.215. Прочитати оповідання ,,Дивак ",дати відповіді на питання підручника на с.221 - 222.

07.05 - 18.05. Тема. Микола Вінграновський ,,Сіроманець". Завдання : ознайомитися з біографією письменника на с.223, прочитати оповідання,,Сіроманець", дати відповіді на питання на с.236,248- 249.Написати власне закінчення повісті,, Сіроманець" ( до 1 сторінки).

21.05. Контрольна робота (завдання будуть розміщені у вайбері )


Англійська мова

13.03. Fun places.Вживання модального дієслова "can" у ствердженнях. SB, с. 54. WB, с. 42

17. 03. Fun places. Вживання дієслова "can" у питаннях та запереченнях. SB, с. 55. WB, с. 43.

20. 03. See the sights. Практика виконання завдань із заповнення пропусків. SB, с. 56. WB, с. 44.

31. 03. See the sights. Практикування у сприйнятті на слух. SB, с. 56. WB, с. 45.

03. 04. Повторення. Моє село. Визначні місця.

07.04. Моє житло. Опис будинку в усній формі. WB p. 45, #A

10.04. Опис житла. Вживання also, too. Скласти 8 за питань про житло. Р45#В

14.04. Місце мого проживання. 46, #А В С

17.04. Культура. Розучити пісню "It's my life " p47#E D F.

18. 04. - 29. 05. Узагальнююче повторення, систематизація вивченого протягом семестру; року .

4 види контролю мовленнєвоі діяльності за семестр згідно додаткового загальношкільного розкладу виконання контрольних робіт.

Навчальні матеріали

1. Моє житло. http://easy-english.com.ua/living-room-vocabulary/

2. Граматика. http://easy-english.com.ua/there-is-there-are/

3. Прислівники місця http://easy-english.com.ua/adverbs-of-place/

4. Зворот to be going to... http://easy-english.com.ua/going/

5. Fun Places. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-lesson-city-palces.php

6. Places in the city. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary-lesson-city-palces.php

Німецька мова

Тема 7. Подорожі.

Уроки 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. (с. 155-170)

Вивчити слова ( с. 155, 158, 160, 162, 165, 167).

Впр. 4. с. 164-читати

Впр2. с. 165-письмово

Впр 5. с. 166 - письмово

Впр 3. с. 168 (читати)

Впр 5. с. 168 (письмово)

08.04 урок 85 Місто чи село? опрацювати Д/з впр 6 ст. 174 .

09.04 урок 86 У місті опрацювати Д/з впр 4 ст. 177.

13.04 урок 87 Маленьке місто-велика культура опрацювати Д/з впр 7 ст. 180.

15.04 урок 88 У селі вивчити нову лексику 16.04 урок 89 Великі міста України опрацювати Д/з впр 6 ст. 184.

27.04 Тема:Щодня теплішає.Ступені порівняння прикметників.Опрацювати впр 1-5 с. 193-194 Д/з впр. 6 с.194.

29.04 Тема: Погода була жахливою.Опрацювати впр.1-4 с.195-197 Д/з впр.5 с.197.

30.04 Тема: Погода.Яка вона? Опрацювати впр. 6 Д/з впр 7 с. 197

04.05 Тема:Якою буде погода?Засвоєння нової лексики.Опрацювати впр. 1-6 Д/з впр.5 с.199.

06.05 Тема:Яку пору року ти любиш?Опрацювати впр.1-3 с.200 Д/з впр.4 с.201.

07.05 Тема:Моя улюблена пора року впр 5-6 с.201 Д/з розповідати пр свою улюблену пору року( впр. 7 с. 202)

13.05 Скоро літо. Тренувальні вправи.

14.05Тренувальні вправи.

18.05 Узагальнююче повторення.

20.05 Контроль аудіювання.

21.05 Контроль читання.

25.05 Контроль письма.

27.05 Контроль говоріння.

28.05Підсумковий урок.

Навчальні матеріали

1. Подорожі

https://youtu.be/gRaSJbN-v_0

2. Канікули, відпустки, подорожі.

https://youtu.be/Lr9JqlQRatA

Зарубіжна література

Марина Цвєтаєва "Книга в червоній палітурці",

.Навчитись виразно читати вірш(ст.261-262), ознайомитись з біографією поетеси(ст.259-260)

2.Образ ліричної героїні, яка любить читати.

Дати відповідь на запитання( 1-6), що на сторінці 263.

3.Р. Дал "Чарлі і шоколадна фабрика". Прочитати твір з інтернету скорочено.

08. 04. - 15. 05. Роальд Дал "Чарлі шоколадна фабрика". Д. з. Виконати завдання після вивченого твору.

10. 04.-23. 04. Пауль Маар "Суботик повертається в суботу". Д.з. Прочитати текст. Записати риси характеру героїв у зошитах.

Завдання на період з 27.04 по 11.05.

Прочитати твір Туве Янсон " Капелюх чарівника" . Дати відповіді на запитання після тексту(усно). Письмово: дібрати епітети до образів героїв цього твору.

Завдання на період з 12.05 і до 21.05.

1. Скласти 5-8 запитань до твору Туве Янсон "Капелюх чарівника" 2.Скласти сенкан за темами: друг, мама, диво. 3.Намалювати ілюстрацію до одного з недавно прочитаних творів. Виконати одне із завдань .

27-28.05. Повторити матеріал(с.254-255). Укласти список творів зарубіжної літератури, які б ви радили прочитати усім друзям.

Навчальні матеріали

1. До вивчення твору Туве Янсон" Капелюх чарівника"

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dus55ycwtDjI%26fbclid%3DIwAR2PITo62M5cALDBItcAzao8aLHk47a6mxxlevMr3dpse8AnYYaPpfpOHV0&h=AT1GTDVH6bCrqDhcwbkiKzqdSCmkYFZxFSqFn_Mr552wwq0-ooMcfAnil-NUMQnH8XhwB9AQ3eJKcsGOG6Wjh5VyVF47X1EXkuiL9HPgZAcyknFmrPigI4hFXZE0d4lSKKaXIKtpRRpO3X5aQ2WI4BGc_OuAjRBKb7m4LmCHEx-qqUPIFJBmkX2wjDXXf4gxLbtr1ZM_nP0p334GR5925GkcIexzbZKtHlc4SrSExbj-omTPm6r2AwDqVbwIjAZjTS0OO4JHtdzyRDTv1y0QwdH_JMOzeDAU3a1VOLzxirEkgmvG3IGS-bV1YDrzxOJvBmCG7W4QcBCDrlW4bU-8C-vYqhFs0ptHThPeZMRAP9MJbDEMqvY014SBtgZXYBqdh-Frxv8tGCf9iB7174fL-RyPOGgVhi-imMHT_OX0noH0m6Z7FaMSteh0q1hgn5BfaHS-kA8kHarC4rHyJA6MJLiamtHhsn-bm2_AdAdp-Bqs1Wq9MyOSLCsLquGNL2BsSuulw1gi-m_LsX8ns79qyvdMYgeQB47fxuBKW3eXHaZctdWmz99U9NfVmgVo7yXf8EZdoLUGJZIMh33Wi1Xq0ZdEuM52ozLQ9_NeCaob8ROWguoSTLCUISuZX-Zs03JcqGR4ydyP33dWjS2E2g

2. Експрес- урок про казки Туве Янсон.

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYr_EJDpdHQ4%26fbclid%3DIwAR3ExRukI9zRfynF7gWy0864mfIIsj1_FcJCvwfSuPwudChHBX-lbhrt-14&h=AT3MpGwgFe37LvxzKBNwO8ZOAgZ2cNWUEqkozlPIVDeamTsX5f5Rk3rf-spx4pORDTUd8S8PrZk1m8iNm2A83AnXhJvDK6dvmCwbDyuRkoYjWGJMwS_RkthBHt0QHPF-ETQKP1W8MKZuKO64IQ0AFZGUY_w9stUnmB_PrIy0GRsCYOVEa-cGg1F1XWS0FTcGYccjC6n-Wk8kdbJI_w7S5U8p-Cq3HoQQs6X1ph-KrdhyvLeHLFDL6rHfPmv6D0Gz8_ba4j1y6OUnK9T3jSPt2jov5ykJl2BkC-pa0V6OdVBXSzTOn2p0-QaIJFOSijNEErLL-w1bJvB7vlaHhJhwHhTJn_nBTOH0ziX-91WtWWq5dt99lFDjbPnyFH22uMrEZnVivWS0TZR9xyIi2jX19wHQnr3NnUW_hlOAGS1pvadkM6HekK4jFrzQ5ryrxoNbB2zpIVNBPBl1zL6CCoeLIwnhqaiTOho1MfNH7CbPqhGM5frL4iMHwX2valjj9ywXagoxfcRD0UuXFBJPnxvRJ7cQim8K1gkinUn7icF45Gpff315_DDYVa-DnxYvj3bhXXghoEBJMfyoVd56viL6yDMmsq0bPlQYf0eVKJz0oGCVvPEbNq-c-lTfYXnhSHrx3e0inxihhNaiUuS4hTYLGvKXig

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTVkyBZ95hA8%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR16GvapQ28VaWtEFYsJ3vUhzCw6MA2GAal1qMRDqiDo-RF6RdBBJs5Yt5A&h=AT2deJUKeUpVyO-4v5fVi0r1VafN6iTuBP5jke176H3QcTLPCYPE5OthnRpuZmIMujOWDV6O7iVzSnEJT_PQgcCOAQSRK8pZgGQYtxrfOPB-m8vD7gBEbcM9B5xsFgwAPNy-Xmfptcp_FenBuKC_E41DqT0N8j2EUktO6r0f0cCGoEvaduscvrrlNU2tQlyH_SXxPU9szo66HXBIyMCV7eTKwTPzv1jPvgtlBHngIiH5mtAqNbu9jIGWupFiUXo1JzbJOznoDox6P25HRca5NjoAhXpNNmV3NTtpRIqg4ewrraWpUxY5Zv4PvCKy6nBnYf_zn7TLE29YXNz_WLtperjjg2QIsvBSBmiyzBNoLrT1EGPjiWzpEkrSIOb48_wCVkjl2ZfqJUleaHjndwAkrNCO0kgMVClG-aTgw4PTiBUjHcHJQL1NxPmZv4XfgWpGr5KC5bqqJ72tEn6i6iMWTnALMRf--gwAyCtdYqx19Gn8AiKvhezeackJYbEc4faHDQlGV-vZPse5zbXY4LecSJRAjfmnaoKKbttJeHae5azV42q4fx5qKDgYx0_8BMtRteOTBq5v8xDCTa6e0UcdEl_nWfVBJI_cOjgKk_wPBtDbnaMQerIC_kbzrLdZyuyQNAbMcatwPkQnwN3sjA

3. Контрольний тест

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhp5aeyqtm67u6%3Ffbclid%3DIwAR1-Q6qkUWygND3FVLG_l7-Q8NxzDXinHVq4sZ-JZtfJ4YGKHhx_cPI4jo4&h=AT2RGvfmh0czf3FqY7MlE_AfjfjMXwhd05ntFpPSGeXGhdMuH3rfRyXYjmd2wrYCf-JKZNuEWJesFNcc8SCkln3FAL0Yi3fev3vccpXQWNf8WLEd5eGmmYnctqQSQd2UWeeCgsh_EIDIndGBfB_WmtvJlpRnlgcA36lJ17iGFcib_Qyz4zvkMuuIJ0bcXvqOEXij24sF71vZuQ3Tza2XZuFJjNvmAE8mzUy2V4ZeCBApMIk_H-mebuXJzc_6ixGu4LSZNMFUydBC3WOKB8FFBIWW1jCoGSFH0ViHKv6rQNxnOcsafLcpoLe8xR0GRT4yphfunqWPpi6xhJd8oKF1Ggt5Hu9QI7xAge6qo96vZtbC4MiTrkm4pDMQ7xlsC6RSSzMF-sdHy0FcCFZ6RRE_cHsq7COU-lApDFwu3gWLM5Wc2W04o7kFWZ_341MANqczDsnFVow1Efbsza89ug0Qo2DAcnkZRM0bSSxJqT2f0u1oDIKHPR04lTEHZfx1PFF4R6C6cOeVEULlWnMke93w4b2OVILx7DLTvzP9dGSPuhYRH31G8ylis2NwcJ00MWdqoKlhGtoPqLOHfrVMHKzY53O5sGN8YbnN_1w5WO96AhYe9J1KY99tFbF3u15zsmcJJAnb4RpVCX9ieU28vQ


Історія України

1. Дослідники історії. Як історики досліджують княжу добу.

Опрацювати параграф 21. Обчислити історичну задачу ст.149 #4.

2. Як історики досліджують козацьку добу. Козацький літопис Самійла Величко.

Опрацювати параграф 22. Виконати завдання на лінії часу ст.157 #1.

01.04. Опр. §20, ст. 112-116,виконати завдання 10,11,12 ст. 116.

08.04. Повторити.§19,20.

15.04. §21, виконати завдання 1-5, ст 123.

22.04. §22, завдання 8,ст. 129.

29.04. §23, завдання 1,2,4,5. ст. 133.

06.05. § 24, завдання 1,2,3,5. ст. 137.

13.05. Практичне заняття: Ігри та дозвілля мої та моїх близьких, ст. 138, виконати завдання ІІ, ст. 138.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dozvillya-turbota-pro-zdorov-ya-kolis-i-teper-181503.html?fbclid=IwAR3LsPFoLbydhdSAOY-b9hgvjWA-IsNbJ1E1OVjBoUMbu_A-HKmTudmCf54

20.05. Тематичний урок: Усе має минуле. Виконати тести за https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-ta-kontrol-znan-za-temoyu-use-mae-minule-414455.html

27.05. Підсумковий урок. Повторити § 21-23.

Навчальні матеріали. Відеоуроки

1. Освіта на українських землях

https://www.youtube.com/watch?v=XzAUG9KK678

2. Праця й господарство: колись і сьогодні:

https://www.youtube.com/watch?v=FVINrUALXgo&t=4s


Математика

Тема. Розв'язування вправ. П.35 вивчити правила ділення десяткових дробів. Розв'язати № 982, 984

Тема. Розв'язування задач на знаходження дробу від числа. Розв'язати № 994, 995 ,996.

30.03-07.04 Тема: Розвязування вправ на всі дії з десятковими дробами. Виконати вправи 906,1002,1003,1007,1008. 09.04-14.04 Тема: Середнє арифметичне.Середнє значення величини.Розвязування вправ. Опрацювати параграф 36, виконати вправи 1041-1065.

17.04-24.04 Відсотки.Знаходження відсотків від даного числа. Розвязування вправ. Опрацювати параграф 37,виконати вправи 1067-1080.

27.04 Знаходження числа за його відсотком. Опрацювати п. 38. Виконати вправи 1107-1110.

28.04 Розв'язати вправи 1112, 1114, 1115, 1117.

29.04 Розв'язати вправи 1120, 1122, 1123, 1124.

04.05 Розв'язати вправи 1125, 1126, 1127, 1130.

05.05 Розв'язати вправи 1128, 1132, 1121.

06.05 Виконати завдання тесту (тест на вайбері у групі) 07.05 Розв'язати вправи 1133,1134.

08.05 Повторення. Виконати вправу 1138 (1-5).

12.05 Виконати вправи 747, 750, 751,753

13.05 Виконати вправи 302, 306, 315, 316.

15.05 Виконати вправи 332, 347, 349, 350.

18.05 Виконати вправи 871, 872, 873, 875.

19.05 Виконати вправи 983, 984.

20.05 Виконати вправи 916, 917.

22.05 Виконати вправи 1067, 1068, 1069.

25.05 Виконати вправи 1003, 1006, 1010.

26.05 Підсумкова контрольна робота ( завдання у вайбері )

27.05 Виконати вправи 1111, 1131, 1129.

29.05 Узагальнення вивченого матеріалу

Навчальні матеріали

1. Дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне.

https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/serednye-arifmetichne-i-dilennia-desiatkovikh-drobiv-na-naturalne-chislo-15898/re-eb09d38d-cec5-483e-ac8f-ada726cbfdf5

https://m.youtube.com/watch?v=SdIATWUxu1Q

https://subject.com.ua/dovidnik/math/13.html

https://m.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0

https://m.youtube.com/watch?v=sk4lam7F0LU

2. Відсотки https://miyklas.com.ua/p/matematika/5-klas/desiatkovi-drobi-15859/vidsotki-zadachi-na-vidsotki-znakhodzhennia-vidsotka-vid-velichini-i-veli_-15902/re-7be0deb8-ac60-4ab4-93a7-80ae6503fea5


Природознавство

Практичне заняття. Визначення найбільш поширених в Україні рослин, грибів., тварин. С. 161-162.

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами. С. 159.

Умови життя на планеті Земля. § 38, с. 162

07.04. Навчальний проєкт « Вирощування найвищої бобової рослини».

10.04. Тема. Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя у кожному з них. Д.з. § 38 с.137-141.

14.04. Тема. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Д.з. § 39 с.141-146; Стор.природодослідника.

17.04. Тема. Наземно-повітряне середовище. Д з. § 40 с.146-151; Стор.природодослідника.

21.04. Тема. Водне середовище життя. Д.з. §41 с.151-156; завд. 5 с. 156.

24.04. Тема. Грунтове середовище життя. Д.з. §42 с.157-161; завд. 4.

28.04. Тема. Вплив на організми чинників живої природи. Угруповання організмів. Д.з. §43 с.162-167; стор. ерудита.

29.04. Тема. Екосистеми. Д.з. §44 с.167-172; завд.6 с.172.

05. 05. Тема. Рослинний світ своєї місцевості. Д.з. Підготувати повідомлення; повт.§34 с.120-124.

08. 05. Тема. Тваринний світ своєї місцевості. Д.з. Підготувати повідомлення; повт.§35 с.124-129.

15. 05. Тема. Людина частина природи. Зміни в природі. Д.з. §45 с.174-177.

19. 05. Тема. Екологічні проблеми та їхнє вирішення. Д.з. §46 с.178-182. Робота в групах с.182.

22.05. Навчальний проект. Смітити не можна – переробляти! (про «друге життя» побутових речей). Д.з. с.189.

26.05. Тема. Охорона природи. Червона книга України. Практична робота №2. Складання Червоної книги своєї місцевості. Д.з. §47 с.182-186. Сторінка природодослідника.

29.05. Тема. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення.

Навчальні матеріали. Відеоуроки.

1. Чинники середовища життя на планеті Земля. https://www.youtube.com/watch?v=NuP_f091y5Q

2. Середовища життя організмів. Наземно-повітряне середовище. https://www.youtube.com/watch?v=-RUJ4X0oB6o

3. Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді. https://www.youtube.com/watch?v=7LgjqT3YKpI

4. Грунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті. https://www.youtube.com/watch?v=LeBf_VxnQ7s

5. Угруповання організмів. Екосистеми. https://www.youtube.com/watch?v=wk5Ql0RqZE0Інформатика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

20. 03. Тема. Середовище опису й виконання алгоритмів. Опрацювати § 19-20. (ст. 177-191). Вик . впр. 4.

https://youtu.be/KYf4sNJBdgY

03. 04. Тема. Лінійні алгоритми. Опрацювати § 21-22 (ст. 199-207). Вик. впр. 2. ст. 204. Опрацювати рубрику "обговорюємо" на ст. 205. (письмово).

https://youtu.be/B3PNP0CAmcU

10. 04 - 17. 04. Тема. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Повторити § 21-22.Вик. впр. 3. ст. 205.

https://youtu.be/Sp44ilxqIDM

24. 04. Тема. Алгоритми з повтореннями. Опрацювати § 23-24 (ст. 208-211).Скласти словничок. ст. 216.

https://youtu.be/Wp5TZkK9myw

08. 05. Тема. Алгоритми з повторенням. Повторити § 23-24 (ст. 208-211). Опрацювати парграф 25. Виконати впр. 1. Ст. 221.Опрацювати рубрику "Обговорюємо" (письмово). Ст. 223.

https://youtu.be/7WxmP7wIiv4

15. 05. Тема. Складання та реалізація алгоритмів. Опрацювати параграфи 26-27. Словничок. Ст. 234.

https://www.youtube.com/watch?v=KAh4GAg1R8s

22. 05. Тема. Складання та реалізація алгоритмів. Опрацювати параграфи 28-29. Відповісти на запитання на ст. 242.

https://www.youtube.com/watch?v=B3PNP0CAmcU

29. 05. Підсумковий урок. Працюємо у проєкті. Ст 249. Створити власний проєкт за поданою структурою.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck7uFSMP5l4


Основи здоров'я

Тема. Поняття про ВІЛ-інфекцію. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. Опрацювати параграф 21, ст.115-121.

Тема.Безпека в побуті і довкіллі. Пожежна безпека. Причини виникнення та способи насіння невеликих пожеж. Опрацювати параграфи 22,23. Ст.122-132

Тема. Соціальна небезпека інфекційних захворювань та запобігання дискримінації. Параграф 21.

Тема. Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж . Параграф 22.

16.03. Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж. (параграф 24, 25, стор. 127-133)

30.03. Безпека в побуті. (параграф 26, стор. 137-139)

06.04. Безпека надворі. (параграф 27, стор. 140-144)

13.04. Екстремальні ситуації з незнайомцями. (параграф 28, стор. 145-149)

27.04. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. (параграф 29, стор. 150-155)

04.05. Стихійні лиха. (параграф 30, стор. 156-160

12.05. Відпочинок на природі. (параграф 31 , стор.163-169 )

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-povedinki-na-vodi-ta-nadannya-dopomogi-47744.html презентація

https://www.youtube.com/watch?v=9-FaE3kogLI відео

18.05. Узагальнення знань з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі» ( тестове завдання)

Навчальні матеріали

1. Безпека в побуті. Сам у дома.

https://www.youtube.com/watch?v=O6wT_2u1x_I&feature=youtu.be

Екстремальні ситуації.

https://naurok.com.ua/testovi-zavdannya-v-avtonomniy-situaci-173815.html

3. причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prichini-viniknennya-ta-sposobi-gasinnya-nevelikih-pozhezh-173077.html

https://learningapps.org/1867837

4. Стихійні лиха.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-stihijni-liha-271932.html

Збірка ребусів.

https://naurok.com.ua/zbirka-rebusiv-osnovni-ponyattya-kursu-118415.html

«Добірка гімнастики для покращення роботи легень для дітей та дорослих» (Всього організму)

https://vseosvita.ua/library/dobirka-gimnastih-dla-pokrasenna-roboti-legen-dla-ditej-ta-doroslih-vsogo-organizmu-266515.html

Образотворче мистецтво(Виконані завдання кидати у Viber/Instagram/Messenger)

13.03. Орнаментальна композиція. Елементи орнаменту. Види орнаментів за мотивами і композицію. Творче завдання: Створити орнаментську композицію для закладки. (Фарби)

20.03. Українські писанки. Символічна мова писанок. Творче завдання: Створити ескіз великодньої писанки.(Фарби) https://www.youtube.com/watch?v=c5I-G5gavSQ
03.04. Символіка українського орнамент. Вишивка- традиційний український вид декоративно-ужиткового мистецтва. Творче завдання: Створити ескіз вишивки рушника або салфетки. ( На вибір учня).
10.04. Як стилізувати природні форми? Творче завдання: Виконання замальовок квітів або рослин. Створити стилізовану форму квітки.(Графічні матеріали, фарби).
17.04. Народні промисли. Творче завдання: Створити композицію декоративної кахлі.(Солоне тісто )
24.04. Петриківський розпис. Виконання зображень на основі об'єднання елементів петриківського розпису. Творче завдання: Виконати декоративну композицію, яка складається з квітки (зображення за допомогою пензля),кетягу калини (за допомогою пальця). 1.https://www.youtube.com/watch?v=wSuVwl6_psw 2. https://www.youtube.com/watch?v=7-S9G5mepMA
08.05. Мистецтво навколо нас. Об’єкти образотворчого мистецтва в повсякденному житті. Творче завдання: виконати декоративне панно в довільному стилі на тему “Клоун” (техніка довільна ) https://www.youtube.com/watch?v=d6wVJmgzJ9E
15.05. Ляльковий театр. Творче завдання : Створити з картону пласку рухому ляльку. 1.https://www.youtube.com/watch?v=mU_tplmH5yo
22.05 Ляльковий театр. Види ляльок. Творче завдання : Створення рукавичної ляльки.https://www.youtube.com/watch?v=XqCaag0hIH4
29.05. Віртуальна подорож до музею. http://lib.if.ua/publish2009/1249300238.html https://www.youtube.com/watch?v=maK61M_WJSs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3tsy7R7NIy6c7D7q40g45-XOvWCh3VRgHg40vxC2XwPYahCLy0Rx6Smmg

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

01.04 . Дитинство Ісуса Христа

08.04 Життя Ісуса Христа

15. 04. Дві головні заповіді любові .

Читайте Святе Письмо!

Пропоную зайти за посиланнями :
https://1540.com.ua/news/velikodni-multfilmi-dlia-ditei-iak-rozkazati-ditini-pro-velikden_19894/

https://vseosvita.ua/library/rozmalovki-dla-starsogo-doskilnogo-viku-z-hristianskoi-etiki-135302.html

22.04 -29.04. Страждання Ісуса Христа.

06.05.Воскресіння Ісуса Христа .

13. 05. Ісус Христос спаситель душі і тіла.

20.05. Риси характеру Ісуса Христа. За що ми повинні дякувати Господу. Мк. 10:46-52; Лк. 17:11-19.

27.05 Підсумковий урок

Опрацьовуйте теми за підручником!

Навчальні матеріали

1. Катехична онлайн - школа

https://youtu.be/ZMF6vznmy4Y

2. Притча "Шлях до сердець учнів"

https://m.youtube.com/watch?v=L-DwLLOzqfw&feature=share

УКРАЇНОЗНАВСТВО

Українські державотворці. їхнє прагнення до творення ладу. Історичні постаті.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-istorichne-minule-nashogo-narodu-181136.

Моє ставлення до історичного минулого моєї держави. Що я роблю та буду робити як господар та громадянин своєї держави?

https://www.radiosvoboda.org/a/28570741.html

ТЕМА: Україна та українці у світі

Географічне та геополітичне розташування України у світі.

www.geograf.com.ua ›

«Велесова книга», Літопис Аскольда про зв*язки протоукраїнців з чужоземцями. Торгові шляхи , що проходили через наш край.

uk.wikipedia.org › wiki ›

about-ukraine.com › torgivlya...

Світове українство.Українська діаспора(культурні, економічні, політичні взаємозв*язки).

k.wikipedia.org › wiki ›

15.05; 22.05 ТЕМА : Міжнародні відносини України - взаємопроникнення культур. Скіфський філософ Анахарсіс, Святослав Хоробрий, Анна Ярославна, Юрій Дрогобич, Іван Виговський, Ігор Сікорський.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mizhnarodni-vidnosini-ukra-ni-vzaemoproniknennya-kultur-175786.html

29-05 . Урок узагальнення.Віртуальна екскурсія в Тернопільський художній музей . https://museum-portal.com/ua/museum/ternopil-art-museum

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Тема: Легка атлетика

Домашнє завдання:

1. Багаторазові стрибки на нозі (3х15 стрибків).

2. Присідання на одній нозі.

24. 04-29.05

Тема: Футбол

Домашнє завдання

1. Жонглювання м’ячем (10-15 разів)

2. Присідання на одній нозі.

Завдання на травень:

Продовжуємо виконувати ранкову гімнастику, також не забуваємо про прес і віджимання.
Додаємо до цих вправ пробіжку 20 хв. і стрибки у довжину з місця.

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=41&v=H18nzVu4xJY&feature=emb_logo,

https://www.youtube.com/watch?v=taPA98zf1zo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&feature=emb_logo

Виконуємо ранкову гімнастику!!!! Не лінуємося!!!! Також не забуваємо про піднімання тулуба в сід (тобто прес) і розвиваємо силу рук (віджимання від підлоги -хлопці, дівчата від крісла,лавочки,дивану)!!! Хто має скакалку стрибаємо))))

https://www.youtube.com/watch?list=RDQMmvwFO07aAug&time_continue=10&v=9GU7Kn_b6oc&feature=emb_logo

Вчимося жонглювати футбольним м'ячем!!!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zQ22tAcwdl4&feature=emb_logo

Трудове навчання

Розділ: Об*єкт проектної діяльності: Серветниця.

Теми: Деревина. Породи деревини.

Технологія виготовлення серветниці.

Відомості про обробку деревних матеріалів різанням.

Підготовка деталей виробу до оздоблення.

Способи з*єднання деталей із фанери та ДВП.

Музичне мистецтво

30.04.Музика в кіно. Є.Крилатов . Інструментальна музика до фільму »Гостя з майбутнього». Є.Крилатов »Крилата гойдалка».

07.05.Музика і циркове мистецтво Ж.Офенбах. галоп із оперети «Парижський балет» Є.Крилатов «Крилата гойдалка»

14.05 Музика і хореографія . Й.Штраус. Полька «Полювання». І .Тарнавська »Світ шкільний».

21.05.Назустріч канікулам . Повторення пісень.

28.05.Урок-концерт.Виконання пісень.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi