Фізика

05. 11. Тема. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення.

https://www.youtube.com/watch?v=jwQ8v-0Ug08

Завдання. Опрацювати параграф 10,ст. 43. параграф 11, ст. 45. Задача розв'язана на ст 43. Зробити конспект уроку, так як ми робимо ( план, записати формули). Виконати вправи 78, 79, ст. 0 (письмово). Всі формули, яку вчили у 8 класі, записати в записник і вивчити напам'ять.

10. 11. Тема. Розв'язування задач.

Завдання. Розв'язати письмово вправи 75, 76, 80, 81. Нові формули записати в записник і вивчити напам'ять.

12. 11. Тема. Пароутворення і конденсація. Кипіння . Температура кипіння.

https://www.youtube.com/watch?v=eAFNQm8xRhM

Завдання. Опрацювати параграф 12. Ст. 50. Зробити конспект уроку. Записати розв'язання задачі на ст. 55 скорочено. Виконати вправи 86, 88, 93 письмово. Записати нові формули в записник та вивчити напам'ять.

17. 11. Тема. Розв'язування задач.

https://www.youtube.com/watch?v=-f-nk-zpvc8

Завдання. Виконати письмово вправи 89, 90, 91, 92. Повторити формули. Продовжувати роботу над навчальними проєктами. Захист проєктів на першому уроці після дистанційного навчання.

Зарубіжна література

10.11. Вергілій " Енеїда". Образ Енея. Експрес-урок на YouTube.

13.11. Горацій " До Мельпомени". Тема мистецтва і призначення митця.

Онлайн-урок на платформі Meet.

17.11 Овідій " Сумні елегії". " Метаморфози"(огляд).

Інформатика

04. 11.-10. 11. Тема. Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів.

https://www.youtube.com/watch?v=QrMLWBpSdAg

Завдання. Створити карту знань по заданій темі ( скласти план, основні тези щодо кожного пункту плану записати). Створити сайт з аналогічними характеристиками, як у навчальному відео. Як результат - надіслати мені посилання на опублікований сайт.

11. 11.- 17. 11. Тема. Поняття про мову гіпертекстової розмітки.

https://www.youtube.com/watch?v=HlADJUMRnCU

https://www.youtube.com/watch?v=HOyT_L-R5h8

Завдання. Створити карту знань по заданій темі ( скласти план, основні тези щодо кожного пункту плану записати).

Алгебра

05.11 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Виконати завдання 1-8 тесту на сторінках 50-51.

10.11 Розв'язування вправ.Виконати вправи 180, 181 ( письмово )

12.11 Контрольна робота ( Завдання у групі ).

17.11 Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Опрацювати п. 7 ( ст. 52-55 ),виконати вправу 207 ( письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=AtnO7rvd4FA

Геометрія

04.11 Середня лінія трикутника, її властивості. Опрацювати п.7 ( ст. 40-41 ), виконати вправи 192, 193

https://www.youtube.com/watch?v=AF9BZtdfhMc

06.10 Розв'язування задач Повторити п.7, виконати вправи 200-204 ( письмово ).

11.11 Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості Опрацювати п.8 ( ст.44-46 ), виконати вправи 220-223 ( письмово)

https://www.youtube.com/watch?v=TWxzFKQc2hY

13.11 Розв'язування задач. Самостійна робота. Виконати вправи 233-236 ( письмово ).

https://www.youtube.com/watch?v=AtnO7rvd4FA&fbclid=IwAR14HKLurDGgPcqVuuvfvtsIk8r4jJVmH4C4KGYYvc_ZRqbySV9JD2ze_UY

Основи здоров'я

05.11.Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. (параграф 10, стор. 47-53)

12.11.Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості. (параграф 11, стор.55-57 )

Історія України

09.11. Прочитати § 7, завдання 1-5, ст.49. Підготуватися до тематичного оцінювання за розділом « Українські землі в 16 ст.»

16.11. Тематичний урок. Виконати тестові завдання ст. 50 – 52. Повторити § 5-7.

Всесвітня історія

11.11. Прочитати §9, завдання 13, ст. 67

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH8_bmqvPsAhVkkIsKHSNVAE8QwqsBMAF6BAgDEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2t4CtpOXfFc&usg=AOvVaw38itTIKFrE1Vxl-qUjS9jr

Географія

04.11 Корисні копалини України .$19 ст.87-90 завд.3-4 ст 90

06.11 Рідні та нерудні корисні копалини їх басейни .$20 ст.90-93

11.11 Мінеральні води та грязі .$20 ст.94 Дослідження .Використання продуктів переробки корисних копалини у побуті

13.11 Практична робота номер 4

Німецька мова

04.11.2020 Для чого потрібні школи. Школи в Німеччині. Опрацювати впр. 2, 3, ст. 48-49 та впр. 2, ст. 51.

https://www.youtube.com/watch?v=Q44V-_Icbjc

Д/з: Виконати впр. 6, ст. 52 (письмово).

09.11.2020 Школи в Україні. Опрацювати впр. 3, ст. 53; впр. 4, ст. 54. Д/з: Скласти розповідь про школу.

11.11.2020 Представлення німецької школи. Опрацювати впр. 2-3, ст. 55. Д/з: Написати статтю про свою школу.

16.11.2020 Улюблені предмети. Опрацювати впр. 1-3, ст. 58.

https://www.youtube.com/watch?v=Vxt7e521qP4

Д/з: Доповнити речення впр. 7, ст. 59 (письмово).

https://www.youtube.com/watch?v=Q44V-_Icbjc&fbclid=IwAR3-ezvdMNZ9Zn6eYhZiwtpzuhvc-PjrZsVxnQE1crPUNVzatH8cpC7mJ7c

Уроки для сталого розвитку

05.11.2020 Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки щодо використання водних ресурсів.

http://odeku.edu.ua/vodni-resursi-ukrayini-yih-vikoristannya-ta-upravlinnya-v-suchasnih-umovah/

12.11.2020 Проблеми повʾязані з традиційними джерелами енергії. Як виміряти використання енергії?

https://ecotown.com.ua/news/YAk-rozrakhuvaty-spozhyvannya-enerhiyi-u-budynku/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fecoclubrivne.org%2Ffiles%2Fchildr.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0s6oi2nHJ65SpCj2ds4idDJqFnmhfA0dWBwheVrnqlOJn78kxs5wd4hqY&h=AT3hkTQXgZyGBqrBXE-dGl0laQ8zc24SNVxywfX8F07lDF07Q4Eo_4o5JT3vqTyv01JL21LvHsjz3QuhzP6AV1M1Y4oteh_l_Gi624MdGBJreOjUp2VIqJZoFDYbk0xJoPLotw

Біологія

04.11. Тема. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого. Д.з. §5 с.21-23; запит. с.23.

06.11. Тема. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Д.з.§ 6 с. 24-28; завд.16 с.28.

11.11. Тема. Харчові та енергетичні потреби людини. Дослідн. практикум с.32 Д.з.§7с. 29-33.

13.11. Проєкт. Збалансоване харчування. Д.з. повтор. §5-7.

Хімія

04.11. Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «періодичний закон». Д.з. Повторити § 9, 10,11.

09.11. Тема. Стійкість електронних оболонок. Йони. Д.з. § 13 с. 66-72, завд.82 с.72.

11.11 Тема. Йонний зв'язок. Йонні сполуки. Д.з. § 14 с.73-78. завд.93 с.78.

16.11. Тема. Ковалентний зв’язок, його утворення. Д.з. § 15 с.78- 82, завд. 100, с.83.

Українська мова

05.11; 09.11. Тема. Простий і складений присудок( іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.

Завдання. Опрацювати матеріал підручника параграф 9 на с. 83,84; параграф 10 на с.89. Виконати вправи 115,116; 128,133.

12.11. Тема.Тире між підметом і присудком.

Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал підручника параграф 11 на с.95,97,99. Виконати вправи 139,141,145,152.

16.11. Тема. Узгодження головних членів речення.

Завдання. Опрацювати теоретичний матеріал підручника параграф 12 на с.109,111. Виконати вправи 167,168,172.

Українська література

05.11; 09.11. Тема. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

Завдання.Вміти аналізувати вірші Тараса Шевченка. Опрацювати види й жанри лірики ( підручник с.39),дати відповіді на запитання на с.39-40.

12.11. Тема. Розвиток мовлення N 2. Письмовий твір на тему ,,Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з проявів духовності''. ( У письмовій роботі використовуйте матеріали вивчених творів).

16.11. Тема.Леся Українка ,,Давня весна". Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії.

Завдання. Опрацювати матеріал про Лесю Українку на с.41-43.Виразно читати поему, визначити основні проблеми твору та головну думку.

Мистецтво (домашнє завдання виконуєте у своїх робочих кабінетах)

09.11 Готичний стиль. Шедеври готичної архітектури. https://www.youtube.com/watch?v=ZLpHsT9x1MI&list=PLKoLlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&index=69&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

16.11 Мистецтво готичного стилю.https://www.youtube.com/watch?v=kCx3yI-1UD0&list=PLKoLlczPJZkyd6SOZMfehoj2Ki8eCwwEg&index=70&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi