Українська мова

1. Повторення вивченого з теми.(Повторити правила з параграф. 25, 26, 27, 28)

2. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Вивчити правила з параграфа 29 с.179.Виконати впр. 317 (усно), 321 (письм.))

3. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Виконати впр. 323 (письм.))

4. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.(Виконати впр. 326 (письм.))

06.04-15. 04. Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Виконання тренувальних вправ. Д. з. Виконати вправи 4, 5 (с. 114); вправи 1, 2 (ст. 115).

22. 04. Опрацювати параграф 33. Д. з. Вправи 4, 5 (ст. 118).

Завдання на період з 27.04 по 11.05.

Опрацювати &33, 34, 35, 37, 38 вправи виконати 2, 3.(усно). Письмово вправи (з "хатинкою")ст.119, 123,127.

Завдання на період з 12. 05. по 22. 05.

13.05- контрольна робота. 5. 18-27. Узагальнення вивченого матеріалу. Опрацювати &39. Повторити &2, 3.4. Виконати впр.(с.134-135).

23. 05 - 29. 05.

Повторити основні правила &16, 29, 38. Виписати з художньои літератури приклади до правил ( по 2 речення до правила)


Українська література

1.Т.Г.Шевченко " І мертвим, і живим..." Опрацювати матеріал підручника на с.236-239. Виписати із послання слова,, які стали крилатими.

2.Т.Г.Шевченко. "Катерина". Тема жіночої долі у творі. Опрацювати матеріал підручника на с.240-244. Прочитати твір "Наймичка".

Завдання на період з 27.04 по 11.05.

1. Визначити проблематику роману Куліша" Чорна рада". 2. Прочитати твір Марко Вовчок " Інститутка". Скласти паспорт повісті.

Завдання на період з 12. 05 по 22. 05.

23. 05 - 29. 05.

Підсумковий урок.

Твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість. ( написати письмово свою думку)

Ознайомитись зі змістом твору П. Куліша "Гордовита пара". Скласти 8-10 запитань до тексту твору.


Англійська мова

13. 03. Водопади в Україні. Скласти перелік місць для екотуризму в Україні. с. 125.

16. 03. Софіївський собор та Києво - Печерська лавра. с. 127-122.

18. 03. Золоті ворота. с. 130. Скласти правила поведінки під час екскурсіїї.

30. 03. Річки Дніпро і Темза. Порівняння. с. 133.

01. 04. Визначні місця України та Великобританії. Усна презентація.

06.04-презентуємо Великобританію. Підготувати презентацію та коментар до неї. 08.04-виконання тестів з граматики.

13.04-Школа. Навчальні предмети. Географія

15.04-Усе, що зв'язано з предметом Історія

22.04-Математика. Хімія

24.04-На уроці мови та літератури.

25. 04. - 29. 05. Узагальнююче повторення, систематизація вивченого протягом семестру; року .

4 види контролю мовленнєвоі діяльності за семестр згідно додаткового загальношкільного розкладу виконання контрольних робіт.

Навчальні матеріали

1. Практика читання. https://www.esolcourses.com/content/topics/history/the-titanic/the-titanic.html

2. Вживання must/have to https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-must-have-to.php

3.Ввживання інфінітивів. https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-infinitive.php

4. Ступені порівняння прикметників. https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/liverpool/comparatives-and-superlatives-quiz.html

5. Емоції і почуття. https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/famous-people/muhammad-ali/the-worlds-greatest.html

6. Плани на майбутнє. https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/paul-simon/take-me-to-the-mardi-gras.html


Зарубіжна література

1. Нові тенденціі в драматургіі кінця 19-початку 20 ст. "Стара" і "нова"драма. Опрацювати статтю з підручника на ст.236-240.

2.Генрік Ібсен "Ляльковий дім".Роль Ібсена в розвитку світовоі драматургіі. Прочитати1-3 дію п'єси.

3. "Ляльковий дім"як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту. Відповідати на питання1-6. (Ст.250).

4.Композиція п'єси"Ляльковий дім".Образна система. Підтекст. Символіка. Підібрати цитати для характеристики образу Нори.

07. 04. Виконання завдань за темою "Драматургія кінця 19- поч. 20 ст".

14. 04 -23.-04 Михайло Булгаков "Собаче серце". Д. з. Познайомитись з текстом, записати проблеми твору, виписати цитати до образів героїв.

Завдання на період з 27.04 по 11.05.

Прочитати уривки з твору Бредбері "451градус за Фарингейтом". Визначити основні проблеми твору. Написати рецензію на твір.

Завдання на період з 12. 05. по 22. 05.

Прочитати твір Еріка Сіґела " Історія одного кохання". Визначити основні пооблеми твору. Охарактеризувати образи головних героїв.

Підсумкова контрольна робота 12.05.

23. 05 - 29. 05.

Повторити матеріал. Виконати завдання на повторення (с.325-326). Записати цікаві запитання дя літературної гри за вивченими творами.

Навчальні матеріали

Матеріал до вивчення роману Р. Д Бредбері " 451градус за Фарингейтом"

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKI5kxslT_As%26fbclid%3DIwAR3XIJuhck_fHjDEsKEQv6dkeeoRNk5jLblQ5QVnKIiWEy6gySL6Baw9njA&h=AT1QY5W2OH30Vh_ugtfppQ1RTgq6omqahBwtdg2PnaBk_iAnHJQwvEIDYySXnRspr4ViS__z6Iy2hdtG7DMxap-KtyPL3z_kHfOFHTygzASKq8BhVUTA_ZpZ1jngHqkSvSU-hSXsVPYllfKAsYCXZjtgCOXxjHH9sLLKDcrInMhIBPJp1MKceO0CwFxBhvOxykb37x9gUJwlb7LEAbQgHkz__0Zk5hujWxP64Q7Bqb9k74azVEwJCeSfUjYimlZqNcdJJcMymsWU4OTGeEumskanGD2pFu4FLngjIix7GqFF17y8oIWORgw8zzaHFEhHjyoWTZPG1IderUIBkXL3pW4I55aIQMoRVMnazQRRwGiEpbx3mxfUfhSu2iK9VDQem6gohNp9oB6pDiqaSEvrZL9w4zOxLD_4uUQ4U0GamaCP-AdpySX1tgcJnqYnZ7kZYTq2jyYgsdRAm1r9Gt2KbE4INc440Bt1pdROzD82CiFOm1Cqh-bwRrF47kiBWtFShlKKxEgzIodCFvMq_vu50rclYqwKcarlt4I9hBnHr3UAHglbqYw5hNLY1fT8zJQR1dQI4HGv2Omato63e88LZE7V03IKMSVQOHx-pSB8Y14q8x743c5ZggSQYXlkNQZ363Bwkn9X_UfP3TnM5A

Історія України

Прочитати параграф 21, повторити параграф 22, ст. 192- 194 (п.3,4).

Написати повідомлення про культурне життя поляків в Україні в др. пол. ХІХ ст.

Підготувати проєкт на тему :"Наш край в др. пол. ХІХ ст."

Для підготовки додаткових завдань опрацювати завдання на ст. !99- 200

30.03.Опр. §30,завдання 1,2 ст.254.

06.04.Повторити §25-28, виконати тестові завдання 1-20, ст. 242-244.

13.04. §33, завд. 2 та 5, ст.280


22.04. §31, пункт 8-9, завд. 13, ст 244.

27.04. § 34, завд. 2 та 4, ст. 288.

04.05. § 35, завд. 3 та 6, ст. 297.

18.05. Тематичний урок. Виконати завдання ст. 298-301.

25.05. Підсумковий урок. Повторити §30-32.

Навчальні матеріали

1. Презентація на тему :"Побут українського населення наприкінці 18 ст . - першої половини 19. ст. "

https://docs.google.com/presentation/d/1a4t6eE5vSP7vJMnREx6mxoIzHssSo-vrI1L4q3R6NYo/edit#slide=id.p16

2. Український театр.

https://docs.google.com/presentation/d/1zrJFqCNxhv6NlWEJGyRSAHvDxmbzMER0h926bvwFjFY/edit#slide=id.p14

Всесвітня історія

Прочитати параграф 26, нові поняття виписати в словничок.

Письмово у зошиті виконати завдання 12, 13, 14 на сторінці 225 підручника

31.03.§ 26,пункт 1-2,ст.219-222.

07.04.Опр.§ 26, виконати завдання 12 або 13.

08.04.Опр.§22-23, виконати завдання 1-8, ст.166

14.04. Практичне заняття: Британське володарювання в Індії, ст. 211, завд. 1-4, ст. 216.

21.04. Повторити §23-26, завд. 1 та 4, ст. 249.

28.04. § 27, завдання 12, ст. 234.

05.05. § 28, завдання 12, ст. 246.

12.05. Практичне заняття: Зародження масової культури, ст.247-248, завдання 1-3. Ст. 248.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0qYbH1KnpAhUOAxAIHbXHDCcQFjAHegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fru.osvita.ua%2Fvnz%2Freports%2Fculture%2F11516%2F&usg=AOvVaw282TpvSUzWXPk7wpeO5lp6

19.05. Тематичний урок. Виконати завдання 1,2,4, ст. 249.

26.05. Підсумковий урок. Повторити§ 27-28.


Правознавство

01.04.Виконати практичне заняття N 8, ст.167-169.

08.04.Опр.§22-23, виконати завдання 1-8, ст.166

15.04. §24, пункт 1,2, завдання 1-3, ст. 178.

22.04. § 24, пункт 3, завдання 8, ст. 178-179

29.04. Практичне заняття: Опр. § 13-14, пункт 5,завдання 16,17, ст. 107-108.

06.05. Опрацювати витяг із Кримінального кодексу України, ст. 183-186, виконати завдання 9,ст.183.

13.05. Тематичний урок.Виконати завдання за посиланням
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKqoq61anpAhVBmYsKHdDSAzEQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fmozok.click%2F2476-urok-uzagalnennya-znan-4-z-temi-yakscho-pravo-ce-profesya.html&usg=AOvVaw37cftV4BDoW8fee-2vkoIL

Мистецтво (Виконані завдання кидати у Viber/Instagram/Messenger)

12.03. Азійський кінематограф просякнутий національною культурою і самобутністю . ст.120-122. Д/з. Створити власну "топ-десятку" найкращих кінофільмів. Обгрунтуйте свій вибір.

19.03. Художні течії і напрямки в кінематографі. ст.123-127. Д/з. Дослідити творчість улюбленого актора ігрового кіно.1. https://www.youtube.com/watch?v=RAQ37vUlk8I&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=19 2.https://www.youtube.com/watch?v=6ftIxMpBiVI&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=20

01.04. В кіно можливі пошуки, які перетворять його в більш високе мистецтво "Ідея чистого кіно". Д/з. Переглянути фільм " Малефісента". Визначити жанр фільму. https://www.youtube.com/watch?v=LeoHoAlZIuE&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=18

08.04. Телебачення:погляд у світ. Д/з.Приклади телепередач,яким надаєте перевагу,чому? https://wwoutube.com/watch?v=8XwX8hwIP3g

15.04. Тема:фотомистецтво та реклама.Д/З.Ваше ставлення до реклами,її вплив,чому? 1. https://www.youtube.com/watch?v=oBKv1ytPQS4 2. https://www.youtube.com/watch?v=xo-E8sJqST0

22.04. Звук на телебаченні. Д/з. За допомогою Інтернет - ресурсів та комп`ютерних технологій створити музичний відеокліп чи рекламний ролик.

29.04. Телевізійні кіно ( анімаційні, неігрові та ігрові короткометражні фільми, телевізійні фільми , серіали.) Розважальні телепередачі. Д/з. На кого з ведучих улюблених телепередач ви б хотіли бути схожі. Чому?https://www.youtube.com/watch?v=LeoHoAlZIuE&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=18

06.05. Музеї,галереї,бібліотеки.Форми збереження культурної спадщини». "Без минулого немає майбутнього". Д/з. Створити презентацію про один з художніх музеїв (чи галерей )світу. 1. https://youtu.be/Wo32tPyEp2w ttps://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ 2.https://www.youtube.com/watch?v=zVA6GnZ7ocg&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=8

13.05. Національна культурна спадщина. https://www.youtube.com/watch?v=zsbjAJzvwVw&list=PLKoLlczPJZkwBknG6pDXeuc_vhLxa76FT&index=9

20.05. Віртуальні музеї та експозиції

27.05.Нові форми існування відомих творів.Переглянути відеофрагмент з балету "Лебедине озеро". Виконання тестових завдань. https://www.youtube.com/watch?v=BDZYbsvKrvI

.Алгебра

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

15. 03-20. 03. Тема. Основні правила комбінаторики. Опрацювати п. 21. Розв’язати вправи: 21.2, 21.4, 21.5, 21.7, 21.9

https://youtu.be/IRCjxo5zrWk

20. 03-30. 03. Тема. Частота та ймовірність випадкової події. Опрацювати п. 22. Розв’язати вправи: 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.8

https://youtu.be/U6zec0RAJ1M

03. 04. Повторити основні правила комбінаторики. Впр. 21.4, 21.6. П. 21.

https://youtu.be/3fOvUpBnC1Q

07. 04. Повторити тему "Частота та ймовірність випадкової події". П. 22. Впр. 22. 4

https://youtu.be/U-iMhVYqRbg

10. 04. Виконувати вправи 22.10, 22.13.

17. 04. Повторити п. 23. Вик. впр. 23. 9.

https://youtu.be/HS9qntJ4o4g

21. 04. Виконати впр. 23. 17, 23. 18.

https://youtu.be/ONBDyRbHUA4

24. 04. Виконати впр. 23. 23, 23. 24.

Повторення матеріалу

28. 04. Тема. Розв'язування раціональних рівнянь. №20. 7, №20. 15.

https://youtu.be/KvOzo5a5K7o

05. 05. Повторення матеріалу. Тотожні перетворення раціональних виразів. №20. 2 (2, 5, 9).

https://youtu.be/FRU1zSOcZBk

08. 05. Повторення матеріалу. Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. №20. 62 (3,5), № 20. 68.

https://youtu.be/zldV4amGzTY

Повторення матеріалу

12. 05. Функції. Властивості та графіки функцій. № 20. 25.

https://www.youtube.com/watch?v=eq9j_dbepqg

15. 05. Нерівності. Розв'язування нерівностей та їх систем. №20. 24 (2, 3). № 20. 29.

https://www.youtube.com/watch?v=s6QwRYBhIYA

19. 05. Розв'язування задач і вправ за допомогою систем рівнянь. № 20. 65. № 20. 66.

https://www.youtube.com/watch?v=dTSqvysH5-E

20. 05. Розв'язування текстових задач. №20. 68.

22. 05. Розв'язування текстових задач. №20. 71.

26. 05. Підсумкова контрольна робота.

27. 05. Розв'язування вправ № 20. 62. (8).

29. 05. Підбиваємо підсумки. №20. 64.


Геометрія

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

12. 03. Тема. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур .Опрацювати параграф 17, с. 157. №17.20 №17.28.

https://youtu.be/jTZR-lR5qsE

13. 03. Тема. Симетрія відносно точки . №187.

https://youtu.be/Cn2Ncf0UY4s

14. 03. Тема. Симетрія відносно прямої. Параграф 18. С. 167.

https://youtu.be/LMpaApU-ftA

02. 04. Тема. Поворот. Опрацювати параграф 19. С. 175. Вик. впр. 18. 19.

https://youtu.be/19G2CnswP_k

03. 04. Повторити тему " Поворот". П. 19. Вик. впр. 19.4. , 19. 15.

09.04. Повторити п. 17. Паралельне перенесення.

https://youtu.be/pARDH5aLQ08

10. 04. Вик. впр. 17. 6, 17. 21.

16. 04. Вик. впр. 17. 20.

17. 04. Вик. впр. 19. 17.

https://youtu.be/pARDH5aLQ08?list=PLwQFD9Tkbc9rcALMbvTO8ULgEqx-LbX3E

23. 04. Вик. впр. 18. 20.

Повторення матеріалу

30. 04. Трикутники (співвідношення між сторонами і кутами). Повт. параграф 1 (1-4). № 21. 1, №21.5

https://youtu.be/KXwmzMMvzjQ

07. 05. Площі трикутників. Параграф 1 (5). № 21. 17, №21.15.

https://youtu.be/ql20EJ0qIGE

08. 05. Чотирикутники та їх властивості. Повторити параграф 2. " 21. 8, № 21. 7.

https://youtu.be/3ZoC4k-SSwY

Повторення матеріалу

12. 05. Властивості чотирикутників. Площі чотирикутників. №21.21 №21.19.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZoC4k-SSwY

14. 05. Розв'язування трикутників. №21. 10. №21. 3.

https://www.youtube.com/watch?v=9Q53jtkhNbk

15. 05. Правильні многокутники. №21. 25.

https://www.youtube.com/watch?v=8A1of8W3ANA

21. 05. Декартові координати і вектори на площині. №21. 38. №21. 52.

https://www.youtube.com/watch?v=n_2aIdLL_og

22. 05. Підсумкова контрольна робота.

28. 05. Розв'язування вправ. №21. 72. №21. 78.

29. 05. Підбиваємо підсумки.

Біологія

06.04. Тема. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Етапи еволюції людини. Д.з. § 43,44; тести с. 183-185.

09.04. Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Неклітинні форми життя – віруси, прокаріоти. Д.з. § 45,46.

13.04. Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів: гриби, рослини, тварини. Д.з. § 47; тести с. 201.

16.04. Тема. Екологія. Екосистема та її характеристики. Д.з. § 48.

21.04. Тема. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Д.з. §49 с.204-208.

23.04. Тема. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори. Д.з. §50 с.208-211.

27.04. Тема. Стабільність екосистем і причини її порушення. Д.з. §51 с.211-213.

30.04. Тема. Біосфера як цілісна система. Д.з. §52 с.213-217.

04.05. Тема. Захист і збереження біосфери. Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Д.з. §53 с.219-223; тести с. 223-224.

07.05. Тема. Поняття про селекцію. Д.з. §54 с.225-229.

11.05. Тема. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. Д.з. §55 с.229-234.

14.05. Тема. Огляд традиційних біотехнологій. Д.з. §56 с.234-237.

18.05. Тема. Генна інженерія. Генетично модифіковані організми. Д.з. §57 с.238-242.

21.05.

25.05. Тема. Основи генетичної і клітинної інженерії. Д.з. §58 с.242-245, тести с.245-247.

28.05. Тема. Основні загальні властивості живих систем.

Навчальні матеріали

1. Екосистема. Різноманітність екосистем. https://www.youtube.com/watch?v=kNF21YUG0TA

2. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. https://www.youtube.com/watch?v=7yl-a3hr8IE

3. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. https://www.youtube.com/watch?v=aP9yqMSdSPo

4. Біосфера як цілісна система.

https://www.youtube.com/watch?v=0wyGeBDb_Lg

5. Поняття про селекцію. Методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. https://www.youtube.com/watch?v=jkBjnINgLvA

6. Основи генетичної та клітинної інженерії. Біотехнології.

https://www.youtube.com/watch?v=uy7vtp-x_ek

Географія

Тема. Роль машинобудування в сучасному світі. Прочитати § 30

Тема. Машинобудування в Україні. Прочитати § 31

Тема. Машинобудування світу. Прочитати § 32

Тема. Виробництво тканин одягу, взуття. Прочитати § 33-34

10.04 Туризм.Опрацювати параграф 39 до с.219 і параграф 40

15.04 Міжнародний туризм.Опрацювати параграф 39 с.219-222

17.04 Наукова діяльність.Освіта.Охорона здоров'я.Опрацювати параграф 41 с. 227-232

24.04 Фінансові послуги.Комп'ютерне програмування парагопф 42.

08.05 Аутсоренг,його переваги і недоліки ,параграф 43 тести с.243

15.05 Глобальні проблеми людства.Дз$44 с. 245 -250 $,46 с. 255-260

22.05 Сировинна ,енергетична,демографічна,продовольча,глобальні проблеми.Дз$45 с 251-254 $47 с.261-265

27.05 Контрольна робота

29.05 Дослідження .Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

Навчальні матеріали

Фінансові послуги

https://youtu.be/QC2iB4cPlyk


Фізика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

14. 03. Тема. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Опрацювати § 32. Вик. впр. 32(4).

https://youtu.be/zuziKHj3ydY

16. 03. Тема. Розв'язування задач. Повторити § 33. Вправа 33 (6)

https://youtu.be/esYWO-xgBAM

01. 04. Тема. Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку. §34 п.2

https://youtu.be/kkErsJ_9T-k

07. 04. Тема. Взаємодія та імпульс. Опрац. пар. 36 (1). Ст. 226. Впр. 36 (3-5).

https://youtu.be/dDrGkwVQdH4

09. 04. Тема. Закон збереження імпульсу. Вивч. пар. 36 (2). Ст. 228. Впр. 36 )6,7).

https://youtu.be/dDrGkwVQdH4

10. 04.Тема. Реактивний рух. Вивч. пар. 37(1). Ст. 231. Впр. 37 (1,2).

https://youtu.be/JEEzYq3YA9M

14. 04. Тема. Фізичні основи ракетної техніки. Опрац. пар. 37 (2). Ст. 232. Впр. 27 (3,4).

https://youtu.be/JEEzYq3YA9M

16. 04. Тема. Досягнення космонавтики. Опрац. пар. 37 (3). Ст. 233. Впр. 27 (5,6).

https://youtu.be/RYmy4JeXe_M

17. 04.Тема. Застосування законів збереження енергії. Опрац. пар. 38 (1). Ст. 235. Впр. 38 (3,4).

https://youtu.be/IOpX9qH_5S0

21. 04. Тема. Застосування законів збереження імпульсу в механічних явищах. Опрац. пар. 38 (2). Ст. 236. Впр. 38 (1,2).

https://youtu.be/IOpX9qH_5S0

23. 04. Тема. Фундаментальні взаємодії в природі. Опрац. пар. 39 (1). Ст. 243. Впр. 39 (3,4).

https://youtu.be/XhpnNYcRjQg

24. 04. Тема. Межі застосування фізичних законів і теорій. Опрац. пар. 39(2). Ст. 248. Впр. 39 (5, 6).

28. 04. Лабораторна робота №7. Вивчення законів збреження механічної енергії. Ст. 241.

https://youtu.be/yiuFZIit6Yo

30. 04. Тема. Алгоритм розв'язування задач на закон збереження механічної енергії . Ст. 236. Впр. 38 (2,3).

https://youtu.be/weIbZPeoGfE

05. 05. Тести. Ст. 258.

07. 05. Підбиваємо підсумки розділу VРух і взаємодія. Ст. 256.

https://youtu.be/4PGHPNpVqOE

08. 05. Захист навчальних проетів. Вибираєте теми з переліку на ст. 260. Результати присилати у довільній формі - текстове, фото- чи відеоповідомлення.

12. 05. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах. Опрацювати параграф 39. Ст. 243. Впр. 39 (3,4).

https://www.youtube.com/watch?v=IOpX9qH_5S0&t=1s

14. 05. Захист проетів. Ст. 260.

15. 05. Еволюція фізичної картини світу. Опрацювати параграф 40 (1,2).

https://www.youtube.com/watch?v=voySWAzIn3U

19. 05. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Опрацювати параграф 40 (3). Ст. 250.

https://www.youtube.com/watch?v=TV53pawgTsg

21. 05. Контрольна робота.

22. 05. Підбиваємо підсумки. Ст. 254-256.

25. 05. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Ст. 261.

https://www.youtube.com/watch?v=ILTjss-3PIU

26. 05. Фізичні основи бережливого природ користування та збереження енергії. Ст. 262.

https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A

28. 05. Альтернативні джерела енергії. Ст. 264.

https://www.youtube.com/watch?v=YH3N2XN_FPk

29. 05. Підбиваємо підсумки. Ст. 265.


Хімія

Тема. Метанол, етанол, гліцерол. Отруйність Метанолу й етанолу. П. 26, 27, с. 142-153.

Тема. Розв'язування розрахункових задач. П. 25, вправа 196, 201

Тема. Етанова кислота, фізичні властивості. П. 28, с. 156-159.

08.04. Тема. Карбонові кислоти. Оцтова кислота. Д.з. § 28. Завдання 209 с.161.

09.04. Тема. Вищі карбонові кислоти та їхні солі. Д.з. § 29. Завдання 218 с.168.

15.04. Тема. Жири. Склад жирів. Біологічна роль жирів. Д.з. § 30. Завдання 224 с.173.

16.04. Тема. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза. Д.з. § 31. Завдання 231 с.180.

22.04. Тема. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Д.з. §32 с.180-185; завд. 236.

23.04. Тема. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків та їх біологічна роль. Д.з. §33 с.186-190; завд. 240.

29.04. Практична робота. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Д.з. с.191-192.

30.04. Тема. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднень органічними сполуками. Д.з. §34 с.192-197.

Тема. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Д.з. §38 с.208-211; завд. 310 ( в,г ).

06.05.-07.05. Тема.Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Д.з. §35 с.198-204; завдання 249, 258.

13.05.-14.05. Тема. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення. Д.з. §36 с.205-210; завдання 261.

14.05. Тема. Огляд традиційних біотехнологій. Д.з. §56 с.234-237.

Навчальні матеріали

1. Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. https://www.youtube.com/watch?v=_R_rbuVq_xo

2. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. https://www.youtube.com/watch?v=RvVpNmXQOCA

3. Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти. https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA

4. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роль жирів. https://www.youtube.com/watch?v=8gcn5svsXcs

5. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. https://www.youtube.com/watch?v=7BLUdt1qD-o

6. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. https://www.youtube.com/watch?v=LahYHVwyD50

7. Поняття про амінокислоти. Білки як органічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. https://www.youtube.com/watch?v=DqKpXsJml50

8. Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. https://www.youtube.com/watch?v=DChujscyEWYІнформатика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

13. 03. Тема. Персональне навчальне середовище. Опрацювати параграф 27. Вик. впр4.

https://youtu.be/plE5S9YHj2w

16. 03. Тема. Використання інтернет-середовищ для створення і публікації документів.Опрацювати параграф 27. Ст. 184.

https://youtu.be/2fKwhTrgonU

19. 03. Тема. Хмарні технології. Ст. 179- 181. Підготувати повідомлення.

https://youtu.be/A4UFeHzX5ko

30. 03. Тема. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Повторити параграф 27. Вик. впр 3-6.

https://youtu.be/umKTrjHaUoM

02. 04. Тема.Синхронізація даних. Опрацювати параграф 27. Ст. 186-188 . Відповісти на запитання на ст. 188. (письмово).

https://youtu.be/rAEg_rPqsa0

06. 04. Тема.Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. Опрацювати параграф 29. Вик. впр4. Рубрика "Працюємо самостйно". Ст. 203.

https://youtu.be/JYugVqmYG5A

09. 04. Тема.Поняття про мови розмітки гіпертексту. Ст. 197 - 200. Вик. впр3.

https://youtu.be/_7_r_gJLmWc

13-04-23-04. Тема.Розв'язування компетентнісних задач. Опрацювати параграф 31. Вик. завдання 1. ст. 205.

https://youtu.be/hjxWGgZUQmo

27. 04. - 30. 04. Тема.Розв'язування компетентнісних задач. Повторити параграф 31. Вик. завдання 2. ст. 205.

https://youtu.be/zwxp6J93R20

04. 05-07. 05. Тема.Виконання навчального проекту. Визначення теми, проблеми і завдань проекту. Індивідуальний та колективний навчальні проекти. Опрацювати параграф 32. Обрати тему проекту (Ст. 206). Скласти план виконання проету.

https://youtu.be/gwguqlCO7Jg

14. 05 Тема. Виконання навчального проекту. Стратегія та пошук матеріалів. Опрацювати параграф 32.

https://www.youtube.com/watch?v=i1qG_rQ5Tuo

18. 05. Тема. Виконання навчального проекту. Створення і опрацювання інформаційної моделі. Аналіз результатів. Підготовка матеріалів. Опрацювати параграф 32. Підготовка навчального проекту.

https://www.youtube.com/watch?v=K1h3s4Q6G2Y

20. 05. Тема. Виконання навчального проекту. Використання офісних веб-програм та інтернет -середовищ для публікації результатів роботи. Опрацювати параграф 32. ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ.

21. 05. Тема. Виконання навчального проекту. Опрацювати параграф 32. ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ.

25. 05. Тема. Захист навчального проекту. Повторити розділ 9. Створення персонального навчального середовища. ПІДГОТУВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДАНУ ТЕМУ.

https://www.youtube.com/watch?v=plE5S9YHj2w

28. 05. Підсумковий урок.

https://www.youtube.com/watch?v=7nEzBUnDi0Y

Основи здоров'я

Тема. Цінність родини.Чинники міцної родини.Параграф 22.

Тема. Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні.Соціально - психологічні послуги держави.Параграф 23.

18.03. Поняття «гендер» і «стать». (написати реферат)

01.04. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. (параграф 23, стор. 162-165)

08.04. Протидія стигмі і дискримінації. (параграф 24, стор. 167-170)

15.04. Вприв психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. (параграф 23, стор. 165-166)

22.04. Безпека як потреба людини. (параграф 27, стор.190-194 )

29.04. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини, та її вплив на здоров’я. (параграф 29, стор. 202-208)

06.05. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя. (параграф30 , стор. 209-217)

13.05. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. (параграф 30, стор.109-117)

https://mozok.click/1947-rozvitok-ekologchno-doclnogo-mislennya-povednki-nformacyne-susplstvo-staliy-rozvitok.html

20. 05. Узагальнення знань з теми «Соціальна складова здоров’я» (тестове завдання)


18.05. Узагальнення знань з теми «Соціальна складова здоров’я» (тестове завдання)

Навчальні матеріали

1. Безпека як потреба людини.

https://naurok.com.ua/bezpeka-yak-potreba-lyudini-174151.html

https://naurok.com.ua/bezpeka-yak-potreba-vidi-i-rivni-zagroz-zahodi-bezpeki-vzaemozv-yazok-osobisto-nacionalno-i-globalno-bezpeki-172256.html

2. Розвиток екологічного доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-rozvitok-ekologichnogo-docilnogo-mislennya-i-povedinki-yak-skladova-formuvannya-zdorovogo-sposobu-zhittya-180187.html

3. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я.

https://naurok.com.ua/vpliv-psihoaktivnih-rechovin-na-reproduktivne-zdorov-ya-profilaktika-vrodzhenih-vad-162333.html

https://naurok.com.ua/vpliv-psihoaktivnih-rechovin-na-reproduktivne-zdorov-ya-161917.html

«Добірка гімнастики для покращення роботи легень для дітей та дорослих» (Всього організму)

https://vseosvita.ua/library/dobirka-gimnastih-dla-pokrasenna-roboti-legen-dla-ditej-ta-doroslih-vsogo-organizmu-266515.html

НІМЕЦЬКА МОВА

ТЕМА: Місто Дрезден. Визначні місця Німеччини. Словотвір: складні слова. Пасивний стан дієслів

https://www.youtube.com/watch?v=Dc8_Ub6phqo

Виконати вправи № 3a,с, 5 ( сторінки 144-145)

Д/З Підготувати повідомлення про одне з міст Німеччини.

ТЕМА:Подорож по Німеччині. Країна поетів та філософів. Монологічне висловлювання про видатних німців з використанням підрядних означальних речень.

Виконати вправи №2, 4, 5 (сторінки 146-148); 1, 2,4( сторінки 149-151)

Виконати вправи №1,3,5 ( сторінки 152-154).

Д/з Підготувати презентацію про популярні визначні місця Німеччини.

Д/з Підготувати повідомлення про одного з видатних людей Німеччини.(впр.7 стор.154)

ТЕМА: Культура Німеччини. Монологічне мовлення. Множина іменників.

Виконати вправи №1,3,6,8 ( сторінки 155-157).

Д/з Підготувати повідомлення про одного з видатних людей Німеччини на конференцію.

Вправа 3, сторінка 158.

ТЕМА:Моя Батьківщина .Україна.

Виконати вправи №1,3,4,5 ( сторінки 161-162), 3, 4 ( сторінки 163-164).

Д/з Вправа 5 , 6 (сторінка 164).

07.04-17.04

ТЕМА:Україна. Цікаві подорожі Україною.

Монологічне мовлення з використанням географічних власних назв.Інтерв’ю.

Граматика: Словотвір: складні слова.

Виконати вправи №1,2, 3 - усно ( сторінки 165-167).Вправа 3b стор.- ознайомитись з листом Тіни, впр. 3с –письмово, 5 – усно, стор.170

Д/з Вправа 6 (сторінка 167).

Підготувати повідомлення відповідно до вправи 2 стор.168 – усно.

ВПР.6 стор. 170 – лист- відповідь Тіні – письмово.

ТЕМА: Великі міста України. Моє улюблене місто.Монологічне мовлення.

Виконати вправи № 2, 3,4а усно. вправа 6 - письмово ( сторінки 171-173),

Вправа 2-усно , 4-письмово. стор.174-175,

Д/З Підготувати повідомлення «Моє улюблене місто» .

ТЕМА: Визначні місця Києва. Множина іменників.

Виконати вправи №1,2,3, 4 - усно (сторінки 176-177);

Д/з Віднайти на веб-сайті та переглянути презентацію про великі міста Німеччини.

Написати E-Mail Максу про подорож по Києву (впр.5 стор.177).

21.04-24.04

ТЕМА: Визначні місця України.Повторення.

Опрацювати вправи №1,2,3 (сторінки 177-179);

ВПР.1 на стор 180

Д/з. впр.6 ( стор.179 письм.)

Впр.2 (стор. 180 письм.)

24.04.ТЕМА : ВERUFE

Ознайомитись з новими лексичними одиницями .

Опрацювати вправи 2,3,4,5 (сторінки 183-184)

Виконати вправу 5 за посиланням interactive.ranok.com.ua

д/з Підготувати загадки про професії(3-4) письмово.

НІМЕЦЬКА МОВА 21.04-24.04

ТЕМА: Відомі визначні місця України.

Монологічне мовлення з використанням географічних власних назв.

Виконати вправи №2, 3 - усно ( сторінка 178).Вправа 5 стор. 179 – ознайомитись з текстом.

Д/з Вправа 6 (сторінка 179) письмово (18 речень).

ТЕМА: ПРОФЕСІЇ. УЛЮБЛЕНІ ПРОФЕСІЇ.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-profesiyniy-vibir-60405.html

Повторити ЛО та МЗ по темі.

Опрацювати вправи № 3 усно, стор.183, вправа 4а - письмово .

Сторінка 185. Впр.1а-усно, 2 – письмово за зразком,3 – усно згідно зразка.

Опрацювати впр.5в усно

Д/З впр.5с –письмово стор.187.Вживати в реченнях нові ЛО.

28.04-05.05

ТЕМА: Шлях до професії.Типові професії. ГРАМАТИКА: Умовний спосіб дієслів(Konditionalis I).Словотвір: складні слова.

https://www.youtube.com/watch?v=PMj9kUPrnBk

Опрацювати вправи №1,2,3 - усно (сторінки 188-189).

Д/з впр.6 – письмово стор.190, впр. 2а та в – усно(стор.194)

08.05

ТЕМА:Професії , пов*язані із соціальною сферою.

https://www.youtube.com/watch?v=nd0Y_iIaJns

ГРАМАТИКА: Умовний спосіб дієслів.(Konditionalis I)

Опрацювати вправи №1,2,3, 4, 5 - усно (сторінки 197-199).

Д/з вправа 3 на стор.209 –письмово (виконати згідно зразка про професії, які вам подобаються).

12.05

ТЕМА: Безробіття після закінчення навчання.

Опрацювати впр.1,2,3,4 стор.200-201.

д/з впр.5 - усно. впр.6 - письмово (Розшукати інформацію про безробіття після закінчення навчання в Україні. Підготувати письмове повідомлення.)

15.05. Контрольна робота з письма.

19.05. Контрольна робота з читання.

20.05 Контрольна робота з аудіювання.

22.05. Контроль говоріння.

26.05-27.05 ТЕМА: Професії майбутнього. ГРАМАТИКА: Умовний спосіб дієслів: форми Präteritum Konjunktiv,Konditionalis I.

https://wunderdeutsch.com/der-konjunktiv-umovnyj-sposib/

Опрацювати вправи №1,2 (стор. 206) 5, 6 - усно (сторінка 208).

Д/з вправа 7 на стор.208–письмово

29.05 Підсумковий урок. Заповнення таблиці самооцінювання.(стор. 211)

Уроки для сталого розвитку

16.03 Відходи та поводження з ними.

30.03 Способи зменшення сміття у повсякденному житті.

06.04 Економіка стійкого розвитку.

13.04 Стале суспільство- це суспільство для всіх.

21.04 Стійке суспільство- здорове суспільство.

27.04 Суспільство культурних взаємовідносин. Толерантність. Права і свободи, честь і гідність людей. Трансформація конфліктів.

04.05 Суспільство, що навчається. Цінність навчання протягом життя.

11.05 Стійкий розвиток- новий стиль мого життя. Мій внесок у справу збереження ресурсів.

18.05 Оцінки і побажання щодо свого майбутнього.

25.05 Підсумковий урок.

Фізична культура

Тема: Легка атлетика

Домашнє завдання:

1. Стрибки на місці на одній нозі на різну висоту.

2. Серія стрибків впродовж 15 с. на одній нозі.

3. Стрибки на одній нозі без зупинок 30-40 с.

24. 04 - 11. 05.

Тема: Легка атлетика

Домашнє завдання

1. Фізичне самовдосконалення.

2. Комплекс вправ ранкової гімнастики.

Навчальні матеріали та завдання на травень

1. Розминка перед тренуванням

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=taPA98zf1zo&feature=emb_logo;

2. Виконуємо човниковий біг, як і стрибки у довжину після доброї розминки!!! https://www.youtube.com/watch?v=5KBJUlMr5ZE&feature=emb_logo;

3. Продовжуємо виконувати ранкову гімнастику, також не забуваємо про прес і віджимання. Додаємо до цих вправ пробіжку 30 хв. і стрибки у довжину з місця. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=H18nzVu4xJY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=H18nzVu4xJY&feature=emb_logo

4. Стрибки у довжину з місця.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=H18nzVu4xJY&feature=emb_logo

5. Як правильно робити планку.

https://www.youtube.com/watch?v=1QqIwBEGJYM&feature=emb_err_watch_on_yt

Трудове навчання

Розділ: Обєкт проектної діяльності: корисні речі для інтерєра школи.

Теми: --- Соціальна значущість проекту.

--- Види технічної документальності.

--- Вибір конструкційних матеріалів враховуючи їх переваги та недоліки.

--- Технологічна послідовність виготовлення виробу.

--- Дотримання правил безпечної праці та органазація робочого місця.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi