Українська мова

(12.03, 16.03, 18.03) Тема. Ступені порівняння прислівників. Параграф 33, с. 181-183. Вправа 391.

(19.03., 30.03) Творення й правопис прислівників. Букви - н-, - нн- у прислівниках. Параграф 32 с.176-180, параграф 34. С. 201. Вправа 440, 374.

(01.04., 02.04.) Тема. Не і ні з прислівниками .Параграф34. с. 203,206. Впр.453.

03.04.Тема.И та І в кінці прислівників.Вивчити правило на с.195(параграф 34), виконати вправи420(усно),421,422,423,426(письмово).

07.04.Тема.Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.Завдання: опрацювати таблицю на с.190(параграф 34), виконати вправи406,410,411.

10.04.Тема.Написання прислівникових сполук.Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.194(параграфа 34), виконати вправи 416,418,419.

14.04.Скласти відгук про цікаву книжку з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння. Виконати тестові завдання по темі ,,Прислівник"( тести у вайбері).

17.04.Тема.Прийменник як службова частина мови.Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.209 ( параграф 35),виконати вправи456,457,459.

21.04.Тема.Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні.Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника.Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с.211(параграф 35), виконати вправи 463,464,465.

24.04.Види прийменників за будовою.Непохідні й похідні прийменники.Завдання: Вивчити таблицю на с.212(параграф35), виконати вправи 466(усно),468,470,472(письмово). Опрацювати матеріал підручника на с.214,виконати вправи474,476(письмово).

https://learningapps.org/view2061815

Це додаток до уроку за 14. 04.

28.04. Тема. Сполучник як службова частина мови.Види сполучників за будовою, походженням.Написання сполучників разом та окремо. Завдання: вивчити теоретичний матеріал підручника параграфа 36 ( с.220,221,222,223,224); виконати вправи 487,488,489,490,494,497.

05.05. Тема. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Розрізнення сполучників й однозначних слів. Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника на с. 228, 229,230.Виконати вправи 504,506,508,510.Добре знати сполучники сурядності й підрядності.

08.05. Тема. Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Завдання вивчити теоретичний матеріал підручника параграфа 37 на с. 232,233,235. Виконати вправи 513 ( усно), 514,515,516,519 ( письмово).

12.05. Тема. Написання часток - бо, - но, -то, - от, - таки. Завдання: вивчити правило на с.237,239; виконати вправи 524; 526, 527 ,528.

12.05. 15.05. Тема.Написання часток не і ні з різними частинами мови. Завдання: вивчити правило на с.240, 243. Виконати вправи 530, 531,534,541,543,544. Дати відповіді на запитання на с.244.

19.05. Тема. Вигук як особлива частина мови.Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках.Кома і знак оклику при вигуках. Завдання: вивчити теоретичний матеріал підручника параграфа 39 (с.245,246,247248); виконати вправи 552,553,554,556.

22.05. Контрольна робота ( диктант).


Українська література

1.В. Симоненко "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти - людина...", "Гей, нові Колумби й Магеллани".Вивчити про В. Симоненка (с. 206), основні дати життя і творчості його записати в зошити.Одну з поезій вивчити напам'ять (на вибір) (с. 207-211).

2. Марина Павленко " Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських".Прочитати повість - казку (с. 212-223).Підготувати твір-есе на чернетці "Добро і зло в повісті, у сучасному світі".

03.04;07.04.Тема.Любов Пономаренко,,Гер переможений". Завдання: ознайомитися з біографією письменниці на с.243,прочитати новелу,,Гер переможений", опрацювати теоретичний матеріал про новелу на с.245, дати відповіді на питання на с.245-246.

10.04.Письмовий твір у формі есе,,У чому виявляються активна життєва позиція та максимальна самореалізація людини?".У роботі наведіть приклади із творчості Василя Симоненка,Марини Павленко, Любові Пономаренко.

14.04;.Тема.Олег Ольжич.,,Господь багатий нас благословив". Завдання: ознайомитися з біографією поета, вірш вивчити напам'ять,опрацювати питання на с.249.

17.04.Тема.Олена Теліга.,,Сучасникам", ,,Ра-дість". Завдання:знайти в мережі Інтернет цікавий факт із життя поетеси О.Теліги, законспектувати коротке повідомлення у зошиті.Вивчити напам'ять один вірш( за бажанням), опрацювати питання на с.253.

21.04;

24.04.Тема.Олександр Гаврош.,,Неймовірні пригоди Івана Сили". Завдання: ознайомитися з біографією письменника на с.254, прочитати повість,із мережі Інтернет ознайомитися з історичною довідкою, про Івана Фірцака, знати зміст твору.

28.04; 05.05. Тема. Олександр Гаврош ,,Неймовірні пригоди Івана Сили". Морально- етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.


Англійська мова

13. 03. Наше минуле. Вживання "to be" у минулому часі.

16. 03. ВІДОМІ ЛЮДИ МИНУЛОГО. Дієслово "to be" в минулому ( питання і заперечення".

20. 03. Трагедії світу : велика пожеже у Лондоні.

30. 03. Великі трагедії світу.Простий минулий час (правильні дієслова).

03.04. Що я вчора робив? Простий минулий час :питання і заперечення.

07.04. Цей неймовірний вчорашній день! Написати неймовірну пригоду в минулому.

10.04 . Людина,яка змінила світ. А. Лінкольн

14.04. Людина, яка змінила світ. У. Дісней

17.04. А. Ейнштейн

21.04. Важливі винаходи людства.

22. 04. - 29. 05. Узагальнююче повторення, систематизація вивченого протягом семестру; року .

4 види контролю мовленнєвоі діяльності за семестр згідно додаткового загальношкільного розкладу виконання контрольних робіт.

Навчальні матеріали

1. The great Fire Of London.https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/london/the-great-fire-of-london/intermediate-listening-lesson.html

2. Практика аудіювання.https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/sam-cooke/summertime-gap-fill.html

3. Практика читання. https://www.esolcourses.com/uk-english/elementary-course/leisure-activities/hobbies-and-interests.html

Зарубіжна література

1.Новели як літературний жанр. Опрацювати матеріал на ст.228-230

2. О.Генрі "Дари волхвів".Прочитати новелу(ст.236-240)

3.О.Генрі "Останній листок".Прочитати новелу(ст.230-235)Запитання 1-4 на ст.235усно. Скласти план сюжету новели письмово

4. Герберд Уелс. Опрацювати біографію(ст.241-242). Прочитати оповідання " Чарівна крамницях"(ст.243-247)

09.04 - 23. 04. Герберт Уеллс. "Чарівна крамниця". Рюноске Акутагава "Павутинка". Д. З. Ознайомитися із змістом творів, письмово відповісти на проблемні запитання після текстів.

Завдання на період з 27.04 по 11.05.

Прочитати твір А. Азімова " Фах". Дати відповіді на запитання до тексту твору (письмово).

Завдання на період з 12. 05 по 22. 05.

1. Прочитати твір Діани Вінн Джонс " Мандрівний замок Хаула". Охарактеризувати образи головних героїв. 2. Познайомитись зі змістом твору Корнелії Функе " Чорнильне серце". Скласти запитання для вікторини за твором( 8- 10). Контрольна робота у вас 21.05.

23. 05-29. 05 .Повторення матеріалу

Дібрати цитати з вивчених творів про головних героїв.

https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks#!/photos/viewer/?photoset_token=pcb.949364752201794&photo=3128612410524746&profileid=100023110403276&source=49&refid=17&ref=bookmarks&_ft_=mf_story_key.673994736714200%3Atop_level_post_id.673994736714200%3Atl_objid.673994736714200%3Acontent_owner_id_new.100023110403276%3Aoriginal_content_id.949364752201794%3Aoriginal_content_owner_id.100001280526994%3Athrowback_story_fbid.673994736714200%3Aphoto_attachments_list.%5B3128632457189408%2C3128612410524746%5D%3Astory_location.4%3Athid.100023110403276%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1590994799%3A-5735743366332364012&__tn__=EHHH-R

Навчальні матеріали

До вивчення твору А.Азімова "Фах"

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fru%2Fresource%2F1699413%3Ffbclid%3DIwAR0egVma36BDFCQI1kxZLKyKy0Uc5pZFdDX2O6OgYBCXKLqDSYV3X9sdEzg&h=AT0JIHXjSXE5_kZKkkqVxM0tfQkQFl-J5X5AVZYDKGPO0Kml69P9AtiIRt8quNxDTX-zYOvp6HenU6wPlKT4gBp1X9U6Yfy68ORB5zzHhUqC2OG-BHplHFG6AW5dGAtHBolFlfUkGFgOg_Caj_X5hi9Ku4NVGyPr3fiC8hGI7tniFrmcvmlQuiYYs2EJoB7B2Xbv-Tx7_v8V-iqsoQX-eqhV-TLs6a7KBmzK6WOx2VwkCnjx-MsrEdoYxOxT2A5gHXH-MeKheQ0D-CvFNJU1A_UB31JbsipKSTo8j1CSlf2WoRabFT5ZqH5Y0J4gztZ_7JEoJFVllU--e_U2thHoG4Lfb_uIDUY8CR8cboO8_ZN_qxvlPoN1SP9cBPCxI8oBsuk3shvfU4pmpxr8a0VyP-wJOARHVR_yyady_h4dx6jU7WR6_Wn9ZwiPoII2JFZV9tPBYyheSpop1d2lBTUq4NJ3ogCX9KJpL-LIkMj_1-MAbPWs6MAb6U2wTMaDAE608C58341k0JmXBo9Lt7jrBtLtXI9edHt1wdIu9jDJRaQg_9oCQC9R-TrrDQ3YUOP_UCCAWbUd4daDeHVu-RKCuMFooDZ3ngSeRyWkxVqLP119HiVKdkFLnZIuc7eZDp7EcCOI5-GGqqDBSt2qfQ

Мандрівний замок Хаула

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132118158438082&id=111501753833056&_ft_=mf_story_key.663096311137376%3Atop_level_post_id.663096311137376%3Atl_objid.663096311137376%3Acontent_owner_id_new.100023110403276%3Aoriginal_content_id.132118158438082%3Aoriginal_content_owner_id.111501753833056%3Athrowback_story_fbid.663096311137376%3Apage_id.111501753833056%3Aphoto_attachments_list.%5B132115461771685%2C132116031771628%2C132116055104959%2C132116098438288%5D%3Astory_location.4%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%22111501753833056%22%3A%7B%22page_id%22%3A111501753833056%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A100023110403276%2C%22attached_story%22%3A%7B%22page_id%22%3A111501753833056%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A100022862499642%2C%22attached_story%22%3A%7B%22page_id%22%3A111501753833056%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A111501753833056%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A266%2C%22publish_time%22%3A1588526128%2C%22story_name%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B132118158438082%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A4%7D%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntGroupMallPostCreationStory%22%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A4%7D%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntStatusCreationStory%22%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A4%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A100023110403276%2C%22page_id%22%3A111501753833056%2C%22post_id%22%3A132118158438082%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D%3Athid.100023110403276%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1590994799%3A5196451987057484170&__tn__=%2As%2AsHH-R


Історія України

Прочитати параграф 20-21, 22.Виконати письмово завдання на ст. 187-188- а саме - 1-6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18.Зробити завдання по контурній карті - 7, 9.

30.03. Опр. §21, завдання 10, ст 193.

06.04 .Соціальний устрій в Україні в ХIV-XV ст. Скласти історичний портрет князя Костянтина Острозького.

13.04. Господарське життя в Україні в XIV – XV ст. Завдання: Випишіть у зошит, звідки та які товари ввозилися в Україну.Зробіть висновок про стан торгівлі в українських землях.

27.04. Особливості розвитку культури в Україні у XIV – XV ст.

Завдання : Охарактеризуйте розвиток освіти в Украні в XIV – XV ст.

04.05. Практичне заняття: Скласти історичний портрет К. Острозького.

18.05. Тематичний урок за розділом 5. Виконати тестові завдання за посиланням
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-z-temi-ruski-udilni-knyazivstva-u-skladi-susidnih-derzhav-krimske-hanstvo-389733.html

25.05. Підсумковий урок. Повторити § 21-22

Навчальні матеріали

1. Входження українських земель до складу Литви і Польщі у ХIV столітті.

https://www.youtube.com/watch?v=DfzscbK9jwY

2. Утворення Кримського ханства. Входження українських земель до Московії.

https://www.youtube.com/watch?v=u62uFM-j4G8


Всесвітня історія

Прочитати параграфи 22,23, 24.Виписати в словнички всі нові поняття.У зошитах написати опис храму романського та готичного стилів ( на вибір).Написати повідомлення на тему :» Книга і культура читання в Середньовіччі».

31.03. Повторити §15,16, хронологію, термінологію.

07.04. Утворення і розквіт держав Центрально-Східної Європи.

14.04. § 23, завдання 2, ст. 194.

21.04. § 25, виконати практичне заняття, питання 1-4, ст.206.

Завдання: Випишіть у зошит, звідки та які товари ввозилися в Україну.Зробіть висновок про стан торгівлі в українських землях.

28.04. § 26. Завдання: Напишіть коротку відповідь на одну з тем: а) світ очима буддиста; б) світ очима індуїста; в) світ очима конфуціанця.

05.05. § 27, завдання 1-4, ст 230.

Завдання : Охарактеризуйте розвиток освіти в Украні в XIV – XV ст.

04.05. Практичне заняття: Скласти історичний портрет К. Острозького.

12.05. Практичне заняття.Написати коротке повідомлення на тему: Культурні досягнення країн Сходу.

19.05. Тематичний урок за р.5 і 6, виконати тестові завдання за посиланням

https://naurok.com.ua/urok-tematichnogo-kontrolyu-z-rozdilu-5-kra-ni-centralno-ta-shidno-vropi-v-h-hv-st-vsesvitnya-istoriya-7-klas-130310.html

26.05. Підсумковий урок. Повторити § 23-27.

Образотворче мистецтво(Виконані завдання кидати у Viber/Instagram/Messenger)

16.03.Сучасний дизайн та імідж людини. Створення виразного силуету одягу ( Т-подібного, Х-подібного, Л-подібного, П-подібного). Творче завдання: Створити ескіз жіночого чи чоловічого костюму із використанням народних мотивів. https://www.youtube.com/watch?v=-GaOhIzXDi4

30.03. Монограма - літери,що говорять про тебе. Поняття "Монограма" Творче завдання: Створити власну програму. http://gymnasium152.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf

06.04. Стиль-забаганка дизайнера чи поклик душі. Поняття"Стиль". Стиль в житті. Творче завдання: Виконати дизайн-проект "Традиційні українські народні мотиви у сучасній моді". https://www.youtube.com/watch?v=G1GNL8Nq2Gc

13.04. Зачіска - Краса і стиль,що створює дизайнер. Творче завдання: Виконати начерк художнього моделювання зачіски для створення індивідуального стилю людини.https://www.youtube.com/watch?v=71kLGmy9Be8&feature=youtu.be

20.04.Створюємо власний імідж. "Стиліст".Функції одягу. Творче завдання : За допомогою виражальних засобів,притаманної для мистецтва дизайну, відображати своє бачення образу сучасного підлітка.https://www.youtube.com/watch?v=-NyTa8myWig

27.04. Ландшафтний дизайн як засіб організації середовища.Особливості ландшафтного мистецтва. Творче завдання : Створення ескізу ландшафту парку на тему «Парк моєї мрії». 1. https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-u-7-klasi-z-temi-landshaftniy-dizayn-67528.html 2.https://www.youtube.com/watch?v=2iMvwZ4rGSo

04.05. Дизайн інтер`єру.Особилвості дизайну інтер`єру.Фітодизайн,біодизайн,аквадизайн,етнодизайн у сучасному інтер`єрі. Творче завдання: Виготовлення Великодніх композицій для оздоблення інтер`єру.https://xatynka-mrii.info/velykodnij-dekor-kompozytsiyi-ta-vinochky-z-yayets

18.05 Країна фестивалів. Призова та сувенірна фурнітура. Творче завдання: розробити макет головної нагороди фестивалю кубку (ліплення). https://naurok.com.ua/prezentaciya-kra-na-festivaliv-183798.html

25.05. Футуристчний дизайн - погляд в майбутнє. Урок узагальнення. Творче завдання: Розробити ескіз проекту "Вулиця майбутнього","Транспорт майбутньго".1. https://naurok.com.ua/prezentaciya-futuristichniy-dizayn---poglyad-v-maybutne-175610.html 2.https://www.youtube.com/watch?v=ABrjdyavqkI


Алгебра

Тема. Лінійна функція, її графік та властивості. Вправи:852,854,858,865

Тема. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Вправи:911,914,917,921,928,934

30.03-22.04 Тема:Розвязування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.Розвязування задач і вправ. Опрацювати параграф 23,виконати вправи 1101-1120.

27.04 Виконати вправи 1121, 1124, 1129.

29.04 Виконати вправи 1130, 1131, 1128.

04.05 Повторення . Виконати вправи 2,3,4,5 (ст.259)

06.05 Виконати вправи 4,5,6,7 ( ст.266).

13.05 Виконати вправи 535, 548, 601, 665.

18.05 Виконати вправи 1129 (1-4 ), 1131 ( 1-4 ).

20.05 Виконати вправу 1142.

25.05 Підсумкова контрольна робота ( завдання у вайбері )

27.05 Узагальнення вивченого матеріалу.

Навчальні матеріали

Тема. Системи лінійних рівнянь

https://cubens.com/uk/handbook/equations-and-inequalities/systems-of-linear-equations

https://m.youtube.com/watch?v=6mX-z_Lwauo

https://m.youtube.com/watch?v=kXxkBjxq4tg

Геометрія

Тема. Властивості прямокутного трикутника. Задачі:466,468,470,471

Тема. Коло.Круг. Задачі:481,484,489,490

Тема. Дотична до кола, її властивість. Задачі:515,516,518,526

31.03-03.04 Тема:Дотичне до кола,її властивість .Опрацювати параграф17,виконати вправи 29-35.

07.04-10.04 Коло, описане та вписане в трикутник .Опрацювати параграф 19,виконати вправи 9-16.

14.04-24.04 Тема:Основні задачі на побудову.Опрацювати параграф 20,виконати вправи 2-10.

28.04 Опрацювати задачу 5 на сторінці 154. Виконати вправи 11,12,13,14.

05.05 Розв'язати тести 1-2 на сторінці 167.

08.05 Розв'язати задачі 15, 16, 17, 20 (ст.164).

12.05 Виконати вправи 17, 23, 27, 28 (ст. 178-179 ).

15.05 Виконати вправи 38, 40, 42, 44 (ст.180 ).

19.05 Виконати вправи 68, 70, 60, 83 (ст. 182-183 ).

22.05 Виконати вправи 104, 105, 106. 107 (ст. 185 ).

26.05 Підсумкова контрольна робота ( завдання у вайбері )

29.05 Узагальнення вивченого матеріалу.

Навчальні матеріали

Тема. Коло і круг

https://m.youtube.com/watch?v=UQQxQhzNYS8

https://miyklas.com.ua/p/geometria/7/kolo-i-krug-24777

Задачі на побудову

https://m.youtube.com/watch?v=pDcvusQcYVY

https://vseosvita.ua/library/video-urok-zadaci-na-pobudovu-castina-i-7-klas-geometria-240027.html

https://vseosvita.ua/library/video-urok-zadaci-na-pobudovu-castina-ii-7-klas-geometria-240028.html

Біологія

Узагальнення по темі "Процеси життєдіяльності тварин".

Тема. Поведінка тварин, методи її вивчення. Опрацювати § 42

Тема. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Опрацювати § 44

Тема. Форми поведінки тварин:дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна. Опрацювати § 45

08.04. Практична робота № 7. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин. С.221.

09.04. Тема. Типи угруповань тварин. Д.з. §48 с.188-189 ; Завд. 4 с.189.

15.04. Тема. Ієрархія в групі. Комунікація тварин. Д. з.§47 с.186-187; Завд. 4 с.187.

16.04. Тема. Використання тваринами знарядь праці. Д.з. §49 с.190; Повідомлення з Інтернету по цій темі.

22.04. Тема. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин. Д.з. §49 с.191.

23.04. Міні – проект. Теми (за вибором) «Чому мігрують тварини» , «Як тварини користуються знаряддями праці».

29.04. Тема. Поняття про екосистеми та популяції . Д.з. §50 с.194-195; запит. 1,2 с.197.

30.04. Тема. Чинники середовища. Д.з. §50 с.196-197; запит. 3-6 с.197.

06.05. Тема. Структура екосистеми. Д.з. §51 с.198- 199; завд. 4 с.199 .

07.05. Тема. Ланцюги живлення. Д.з. §51 с. 199; завд. 3 с.199 .

13.05. Тема. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Д.з. §52 с.200-201.

14.05. Тема. Природоохоронні території. Червона книга України. Д.з. §53 с. 202-205.

21.05. Міні-проєкт (за вибором): 1. Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

2. Заповідні території України. Д.з. Підготувати міні-проект.

27.05. Тема. Подібність бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи. Д.з. с.207-208.

28.05. Урок узагальнення знань.

Навчальні матеріали. Відеоуроки

1. Поведінка тварин та методи її вивчення. https://www.youtube.com/watch?v=1nx_aIs4jME

2. Форми поведінки тварин. https://www.youtube.com/watch?v=pbStPRyXPxw

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА №7«Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин за відеоматеріалами» https://www.youtube.com/watch?v=pmh5ow3P6wM

4. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. https://www.youtube.com/watch?v=gZrtApepN0Y

5. Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. https://www.youtube.com/watch?v=BqFzhYLI5Zo

Географія

Тема. Загальні риси клімату Євразії. Прочитати § 50

Тема. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії. Прочитати § 51-52

Тема. Води суходолу Євразії. Річки. Прочитати § 53-54

09.04 Зміни природи материка людиною опрацювати параграф 45 с.231-234

10.04 Населення.Найбільші держави Європи і Азії параграф 46 47.

16.04 Дослідження.Підручник с.247

17.04 Повторити матеріал "Євразія"Підручник с.247-250

23.04 Тихий океан практична робота номер 12 опрацювати параграф 48 с.252-254 параграф 49 с.258-262

24.04 Тихий океан.Клімат і води.Практична робота номер 12 .Д/з $48 с.254-257 і $49

30.04 Атлантичний океан.Практична робота номер 12.Д/з $50

07.05 Індійський океан.Практична робота номер 12 $51

08.05 Північний Льдовитий океан .Практична робота номер 12. $52

14.05 Використання природних багатств материків та океанів.Дз $53 с.282-287 відповісти на запитання

15.05 Контрольна робота

21.05 Екологічні проблеми материків та океанів.Дз$54 с.288-290

22.05 Міжнародне співробітництво в розв'язанні екологічних проблем.Дз$54 с. 290-291

28.05 Дослідження с.292 зробити у практикумі .

29.05 Урок узагальнюючого повторення

Навчальні матеріали

Екологічні проблеми материків та океанів

https://youtu.be/K-FXVMoNTR0


Фізика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

16. 03-20.03. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри. Опрацювати параграф 44. Вик. впр. 44(2).

https://youtu.be/LE4u7jaufnw

22. 03. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Опрацювати параграф 45. Виконати впр. 44 ( 2-4).

https://youtu.be/7SkNxxE1Uuo

01. 04. Механічна робота. Вивчити параграф 30. Ст. 200. Впр. 30(5, 6, 7).

https://youtu.be/Fhve2rlNBek

09. 04. Потужність. Вивчити параграф 31, ст. 204. Впр. 31(5, 6, 7).

https://youtu.be/B8INsmB4Ez4

14. 04. Механічна енергія та її види. Вивчити параграф 32. ст. 208. Впр. 32(5, 6, 7).

https://youtu.be/nlZcuxT5VD0

16. 04. Закони збереження і перетворення енергії. Опрацювати параграф 33. ст. 214. Впр. 33 (5, 6, 7).

https://youtu.be/bg_VEm4bzpw

21. 04. Прості механізми. Опрацювати параграф 34. Ст. 220. Впр. 34(5, 6, 7).

https://youtu.be/boi5TIk8I7E

23. 04. Момент сили. Опрацювати параграф 34. Впр. 34 (7, 8, 9).

https://youtu.be/WZUbnJzSkXc

28. 04. Тести. Ст. 192.

30. 04. Підбиваємо підсумки розділу 3. Ст. 194.

05. 05. Важіль. Умови рівноваги важеля. Опрацювати параграф 34. Ст.220. Експериментальні завдання на ст. 226 (1, 2). Відеодослід на ст. 226.

https://youtu.be/zrcZJf2jQqU

07. 05. Лабораторна робота №11. Визначення умови рівноваги важеля.

https://youtu.be/XF0NkMTnY-w

Проектне завдання (19. 05). Захист навчальних проектів. Вибрати тему на ст. 246.

12. 05. Коефіцієнт корисної дії механізмів. Опрацювати параграф 36. Ст. 234. Впр. 36 (7).

https://www.youtube.com/watch?v=Bn3T6HReauY

14. 05. Контрольна робота.

19. 05. Лабораторна робота №12. Визначення ККД простого механізму. Ст. 238.

https://www.youtube.com/watch?v=IMbceYR0h-0

21. 05. Повторення формул, алгоритмів розв'язування задач.

26. 05. Захист навчальних проектів. Теми на ст. 246.

28. 05. Підбиваємо підсумки. Ст. 240.


Хімія

Тема. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Тема. Розрахункові задачі. Обчислення масової частки розчиненої речовини. Вправа 193. /новий підручник/

08.04. – 15.04. Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти і основи. Поняття про індикатори. Д.з. § 21. Завдання 4 с.101.

22.04 – 29.04. Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Д.з. §22 с.102-104; завд.4 с.104.

06.05.-13.05. Практична робота. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Д.з. с.99. Розв’язати завдання а,б,в,г.

20.05-27.05. Узагальнення знань з теми «Вода. Розчини». Д.з. §18-23


Навчальні матеріали

1. Вода, склад молекули, фізичні властивості, поширеність у природі. Вода - розчинник. https://www.youtube.com/watch?v=8a2ux31wdk4

2. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. https://www.youtube.com/watch?v=lhDiEwkT6aM

3. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. https://www.youtube.com/watch?v=Z7SDF-OMN-Y

4. Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. https://www.youtube.com/watch?v=haY4BdiQKIo

5. Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи та кислоти. Поняття про індикатори. https://www.youtube.com/watch?v=OJ3i_LR2wXc

Інформатика

Виконані завдання присилати у Viber/Instagram/Messenger або на електронну пошту!

Для перегляду навчальних матеріалів слід перейти за вказаною адресою!

16. 03. - 30. 03. Тема. Базові алгоритми для роботи із змінними з використанням алгоритмічної структури повторення. Завдання. Скласти словник термінів : алгоритм, базові алгоритмічні структури, алгоритмічна структура повторення.

https://youtu.be/suteWezKBec

06. 04.- 09. 04. - 13. 04. Тема. Створення алгоритмів і програм з повтореннями з використанням змінних. Завдання. Повторити структуру вікна середовища програмування.

https://youtu.be/k-jv6WTljBo

21. 04. Тема. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі програмування. Завдання. Дати відповіді на запитання: "Як у середовищі Скретч описують циклічні алгоритми? Як у середовищі Скретч описують алгоритми з розгалуженням?" (письмово).

https://youtu.be/WSYUzvG6Cmc

27. 04. -08. 05.Тема. Опис моделей у середовищі програмування. Завдання. Відповісти на запитання. Чим може бути корисним використання вкладених розгалужень або циклів під час складання програми? Чи можна поєднувати алгоритмічні структури повторення та розгалуження в одному проекті? Пояснити, навіщо це може бути потрібно.

https://youtu.be/kPK49mvbPXM

12. 05. Тема. Опис моделей у середовищі програмування. Підготувати повідомлення.

https://www.youtube.com/watch?v=GdYqgdcC_cE

18. 05. Повторення та узагальнення матеріалу. Повторити тему "Опрацювання табличних даних". Підготувати повідомлення на цю тему.

https://www.youtube.com/watch?v=my9vCxX4Ytc

25. 05. Підсумковий урок.

https://www.youtube.com/watch?v=zd7kSTdpbF4

Німецька мова

Тема. Україна. Заперечні займенники.с. 119-131

Виписати і вивчити нову лексику.

Впр. 6. с 120-121-читати.

Впр. 8. с. 121-122 - письмово. Впр. 10. с. 122 (письмово).

Впр. 1. С. 123-125. -читати.

Впр. 11. С. 131-читати.

05.04-13.04 З історії Києва ст. 132-136 Повторення теми Україна . Виконати завдання на с. 137.

16.04-23.04 Школа с. 139-146 опрацювати, вивчити нову лексику Д/з впр 13 с. 144 впр 17 с. 146.

27.04 Тема:День відкритих дверей.Опрацювати впр.1-4с.146-147.Д/з впр.5а(усно),в(пис.)Повторити FnturumI(с.144),вивчити нові слова.

30.04Тема День відкритих дверей.Опрацювати впр.6-8с.149-150.Д/з впр.9с.150.

04.05Тема:Наше шкільне свято.Нова лексика(впр.1).Виконати впр.1-2с.150-152 Д/з впр.3с.153.

07.05 Тема:Наше шкільне свято. Опрацювати впр.4-6 Д/звпр.7в с.154(пис.)

12.05 Узагальнююче повторення.

14.05 Контроль аудіювання.

18.05 Контроль читання.

21.05Контроль письма. 25.05Контроль говоріння.

28.05 Підсумковий урок.

Навчальні матеріали

https://youtu.be/0YZM6YUldmY

https://youtu.be/DXrf0o97FyY


ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

03. 04. Усвідомлення відповідальності за долюнароду ( пррок Мойсей, княгиня Ольга, князь Володимир).

10. 04. Славні постаті українського народу ( преподобні Антоній та Теодосій Печерські,мученики Борис і Гліб).

17. 04. Християнські символи у традиціях і культурі рідного народу ( хліб,хрест,виноградна лоза,ікона,якір).

Працюйте зі Святим Письмом!

Пропоную зайти за посиланнями:

https://1540.com.ua/news/velikodni-multfilmi-dlia-ditei-iak-rozkazati-ditini-pro-velikden_19894/

https://vseosvita.ua/library/rozmalovki-dla-starsogo-doskilnogo-viku-z-hristianskoi-etiki-135302.html

24. 04. Христос- дорога, правда і життя.

08. 05. Ісус і діти. Право дітей на вибір дороги добра.

15. 05. Молодь- майбутнє церкви і держави.

22.05 Роль молоді у житті суспільства. Еф. 5:8-11

29.05 Узагальнюючий урок

Навчальні матеріали

1. Катехична онлайн - школа

https://youtu.be/ZMF6vznmy4Y

2. Притча "Шлях до сердець учнів"

https://m.youtube.com/watch?v=L-DwLLOzqfw&feature=share

Фізична культура

Тема: Легка атлетика

Домашнє завдання:

1. Імітація метання з трьох кроків розбігу.

2. Діставання у стрибку різних предметів.

3. Багаторазові стрибки (12 стрибків).

24. 04-11.05.

Тема: Футбол

Домашнє завдання

1. Стрибки у довжину з місця.

2. Фізичне самовдосконалення.

3. Жонглювання м’ячем.

Завдання на травень:

Продовжуємо виконувати ранкову гімнастику, також не забуваємо про прес і віджимання.
Додаємо до цих вправ пробіжку 20 хв. і стрибки у довжину з місця.

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=41&v=H18nzVu4xJY&feature=emb_logo,

https://www.youtube.com/watch?v=taPA98zf1zo&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=WKkMHOLevrM&feature=emb_logo

Виконуємо ранкову гімнастику!!!! Не лінуємося!!!! Також не забуваємо про піднімання тулуба в сід (тобто прес) і розвиваємо силу рук (віджимання від підлоги -хлопці, дівчата від крісла,лавочки,дивану)!!! Хто має скакалку стрибаємо))))

https://www.youtube.com/watch?list=RDQMmvwFO07aAug&time_continue=10&v=9GU7Kn_b6oc&feature=emb_logo

Основи здоров'я

18.03. Принципи формування міжособистісних стосунків. (параграф 24 , стор.155-158) )

01.04. Види підліткових компаній. (параграф 24 , стор. 159)

08.04. Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». (параграф25 , стор.160-163 )

15.04. Вплив комерційної реклами на здоров’я. (параграф 25, стор. 164-166)

22.04. Наслідки вживання наркотиків. (параграф 26 , стор.167-171 )

29.04. Протидія залученню до вживання наркотиків. (параграф 27,28 , стор. 171-178)

06.05. Заходи з профілактики на державному і особистому рівні рівнях інфекційних захворювань. (параграф 29, стор.179-182, параграф 31, стор. 189-194 )

13.05. Причини і наслідки стигматизації і дискримінації. (параграф 30, стор.183-188)

20.05. Узагальнення знань з розділів «Психічна і духовна складові здоров’я», «Соціальна складова здоров’я» (тестове завдання o-ansi-language:UK'>.blogspot.com/p/blog-page_80.html


21.05. Узагальнення знань з теми «Безпека в побуті і навколишньому середовищі» ( тестове завдання)

Навчальні матеріали

1. Соціальні чинники ризику "хвороб цивилізації".

https://naurok.com.ua/hvorobi-civilizaci-176439.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-hvorobi-civilizaci-socialni-chinniki-riziku-hvorob-civilizaci-171130.html

2. Вплив комерційної реклами на здоров'я.

https://naurok.com.ua/vpliv-komerciyno-reklami-na-zdorov-ya-komp-yuterna-igrova-ta-internet-zalezhnist-175684.html

3. Наслідки вживання наркотиків.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prichini-i-naslidki-vzhivannya-narkotikiv-174560.html

4. Протидія залученню до вживання наркотиків.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-narkotichna-zalezhnist-ta-kriminalna-vidpovidalnist-160369.html

«Добірка гімнастики для покращення роботи легень для дітей та дорослих» (Всього організму)

https://vseosvita.ua/library/dobirka-gimnastih-dla-pokrasenna-roboti-legen-dla-ditej-ta-doroslih-vsogo-organizmu-266515.html


5. Причини виникнення пожеж.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pozhezhna-bezpeka-oseli-169628.html

6. Засоби пожежогасіння.

https://naurok.com.ua/testuvannya-z-temi-pozhezhna-bezpeka-oseli-160082.html

«Добірка гімнастики для покращення роботи легень для дітей та дорослих» (Всього організму)

https://vseosvita.ua/library/dobirka-gimnastih-dla-pokrasenna-roboti-legen-dla-ditej-ta-doroslih-vsogo-organizmu-266515.html

Трудове навчання

Розділ: Обєкт проектної діяльності: пристосування для шкільної майстерні.

Теми: ----Технологічний процес стругання деревини.

---- Прийоми стругання фаски, крайки, пласті.

---- Розрахунокшипового зєднання.

---- Технологія підготовки до оздоблення та оздоблення виробу.

---- Оцінка якості виготовленого виробу.

p>

Теми: _Види конструкційних матеріалів.

_Технологія виготовлення пазлів.

_Способи з'єднання елементів пазлів.

Музичне мистецтво

1. Барди. О.Злотник "Тече вода з-під явора" (розучування).

2. Звучить авторська бардівська пісня. О.Злотник "Тече вода з-під явора"(повторення).

29.04. Музика телеекрану. Музика фільмів. Н.Май «Спасибі вам, фронтовики».

06.05. Електронна музика та інструменти. К.Мацуї. Гурт»Tears ov the Ocean». Н.Май «Спасибі вам, фронтовики».

13.05.Сучасна танцювальна музика. Гурт «Танок на майдані конго». М. Мозговий «Моя земля».

20.05.Жанри і напрямки сучасної електронної музики.Й. Бах»Брандербургський концерт 2,»Токата і фуга ре мінор» класичний варіант в стилі техно».М.Мозговий «Моя земля».

27.05.Підсумковий урок.Л.Бетховен» Симфонфія 9». Фінал. Повторення пісень. Повторення понять.

Повторення матеріалу.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi